240px-ghs-pictogram-acid_svg.png

Neid ohupiktogramme näeme puhastuvahendite pakenditel tihti. Vasakpoolne teavitab söövitavatest ainetest, parempoolne hingamisteid, nahka ja silmi ärritavatest komponentidest.