54f5xjua.2mn.jpg

Lumeroos (Helleborus x hybridus) | Horret Kuus