shutterstock_668702686.jpg

Rahanappus sunnib peresid tihti kodus remondist loobuma - lasterikastele vähekindlustatud peredele ülatab riik siin abikäe | Shutterstock