tallinn-tartu_maantee_4.jpg

Suurte riigimaanteede eest vastutab Maanteeamet, rohkem probleeme on väiksemate teedega. | Tõnu Ojala