the_european_columbus_laboratory_.jpg

Kõik NASA skafandrid on põhimõtteliselt 40 aastat vanad, kuigi neid tuuakse 25 kasutuskorra järel maale korrastamiseks ja vajadusel likvideerimiseks. Praegu kasutuses olevat mudelit tuntakse kasutuskordade registris nimetuse Enhanced EMU all. | ESA