Ehitise registriandmed peaksid vastama tegelikkusele

Kodu&Aed
Seda, milliseid lisadokumente võib olla vaja küttesüsteemi muutmiseks esitada, tasub küsida valla või linna ehitusametnikult. | Shutterstock

Hoone müümisel on oluline, et andmed vastaksid registriandmetele. 

Lugeja küsib: 15 aasta eest ostsime majaosa, kus veel umbes sama palju aega tagasi olid ahjud ja pliit välja lõhutud ning ehitatud söekatel, mis küttis radiaatoreid soojendavat vett. Viie aasta eest lasime paigaldada õhk-vesi-soojuspumba, et säästa loodust, naabreid ja iseennast. Kummagi tehtud töö kohta projekti ei ole. Kui me nüüd tahaksime oma elamist müüa, kas see tekitaks probleeme?

 

Vastab notar Priidu Pärna.

Küttesüsteemi ümberehitus ei takista kinnistu müümist, isegi kui selle kohta puudub projekt. Müüakse ikka kinnisvara (korterit, maatükki, eramut) sellisena, nagu see on koos kõigi füüsiliste osadega, millest see objekt koosneb või on ehitatud tööde seaduslikkusest sõltumata.

Alates 1. juulist 2015 kehtiva ehitusseadustiku kohaselt on küttesüsteemi muutmine käsitletav hoone ümberehitamisena ja see eeldab ehitusteatise esitamist kohalikule omavalitsusele. Kui seda teatist pole esitatud, siis võib arvata, et ehitisregistris on hoone kütteliik määratlemata või on sinna sisse kantud endine ja nüüdseks likvideeritud kütteliik. Registriandmeid saab ka hiljem korrastada ja ümberehitust seadustada, kui esitada vastav teatis omavalitsusele ehitisregistri infosüsteemi kaudu (www.ehr.ee).

Seda, milliseid lisadokumente võib olla vaja küttesüsteemi muutmiseks esitada, tasub küsida valla või linna ehitusametnikult. Kui ehitise kütteliiki on muudetud, siis tuleb sellest ostjat kindlasti informeerida ning leppida kokku, et ostjal ei ole seoses selle asjaoluga nõudeid müüja vastu.

Kui kinnisvara ostu finantseerib pank, siis võib see seada rahastamise tingimuseks, et registriandmed oleksid kütteliigi osas eelnevalt korrastatud.

Samuti võib kindlustusjuhtumite puhul olla hüvitise maksmisel määrav, kas küttesüsteemi muutmine oli korrektselt vormistatud, kui kahju sai alguse kütteallikast. Seega soovitan ehitise andmed alati korda teha.

 

 

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid