Elektriliitumine võib olla ülikulukas

Shutterstock

Koroonaajastu on kaasa toonud üle-eestilise maade tehingute arvu kasvu ja üha enam ostetakse maatükke keskustest välja, kirjutab Pindi Kinnisvara hindamisteenuse juht Andres Teder.

„Lisaks asukohale (infrastruktuur, haljastus, veekogud jne) ja juurdepääsutee olemasolule on kolmandaks ehituseks sobiliku maa väärtuse komponendiks tehnovõrkudega varustatus ning nendega liitumise kulu. Hajaasustusse maad ostes tasub kõigepealt uurida elektriliitumise tingimusi, kuid muidugi tasuks kontrollida ka teisi tehnovõrke või nende rajamise tingimusi,“ soovitab Teder.

„Kõige kulukamaks neist võib kujuneda elektriliitumine, sest kui liituda ei ole võimalik ampritasuga, võib kulu muutuda maa hinnast isegi kõrgemaks,“ selgitas Teder.

Tema sõnul tuleneb see erinevatest liitumistingimustest, mis omakorda sõltuvad peamiselt alajaama kaugusest ja kavandatava peakaitsme suurusest. Kui maatüki liitumispunkt asub alajaamast kuni 400 meetri kaugusel, arvutatakse liitumistasu tavatingimustel ehk 156 eurot ampri kohta.

Kui aga liitumispunkt asub alajaamast kaugemal kui 400 meetrit, kujuneb liitumistasu tegelike kulude alusel. Tegelikud kulud kujunevad ehitushindade alusel ja kipuvad reeglina väga kõrgeks minema võrreldes tavaliitumistega.

Muidugi on hajaasustuses alternatiiviks ka päikeseenergia kasutamine, kuid see süsteem on ebamugavam, võib vajada talveperioodil lisageneraatorit ja võib muutuda ikka üsna kalliks.

Alljärgnevalt toome näite võimalike kulude kohta ca 25A peakaitsmega elamu elektriliitumise kulude kohta (reaalsete pakkumiste põhjal):
 

Liitumisvõimalus                                                        Kulu eurodes

Alajaam  liitumispunktist  kuni 400 m kaugusel          3900

Alajaam  liitumispunktist  ca 1000 m kaugusel           56 000

Päiksepaneelide täielik off-grid lahendus                   31 000

„Nagu eelpool näha, on kulude vahe enam kui kümnekordne ja kulud võivad seega kergelt ületada ka maa väärtust, sest mitte iga krunt ei maksa kümneid tuhandeid eurosid,“ tõdes Teder.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid