Häda kütteseadmega. Millised on tarbija õigused?
Andry Krass
Kui toode ei vasta nõutud kvaliteedile, siis kuidas see müüjale tagastada? | Shutterstock

Mida teha, kui tekib kahtlus, et toode ei vasta kvaliteedile, aga selle tagastamine müüjale on võimatu? 

Lugeja on kurtnud oma murelikku olukorda: Tegemist on küttesüsteemi osaga, mille paigaldas gaasiseadmete müügi ja paigaldusega tegelev ettevõte. Viimane aga eitab probleemi ja pakub lahenduseks järgmiste osade väljavahetamist. Tundub, et asi pole õige, kuna süsteemis on välja vahetatud juba mitmeid detaile, kuid see pole asja parandanud. Kuidas oma raha tagasi või kvaliteetne teenus kätte saada? Kas sellised asjad on ka kuidagi tarbijakaitseseadusega reguleeritud? Milline võiks olla lahendus? 

Kõik tehingud, mis on seotud tarbijale kauba või teenuse pakkumisega, alluvad tarbijakaitseseadusele ning nõu saamiseks võib tarbijakaitseameti poole pöörduda. Probleemi lahendus sõltub eelkõige sellest, millistele lepingutingimustele pidi ostetud seade vastama. Olukorras, kus tehingu sisuks oli seadme müük ja paigaldamine, toimus asja lepingutingimustele vastavuse hindamine pärast seadme paigaldamist. Oluline on, et ostja peab teavitama müüjat mõistliku aja jooksul puuduse avastamisest.

Tarbijalemüügi puhul hinnatakse, kas asi vastab lepingutingimustele, lähtudes seda liiki toodetele tavaliselt omasest kvaliteedist ja antud juhtumi olemusest. Siinjuures arvestatakse ka müüja avalikke lubadusi, mis on kirja pandud näiteks reklaamides või etikettidel. Müüjad annavad seadmetele sageli kindlaks perioodiks müügigarantii, mille puhul ei pea ostja tõendama puuduse põhjuseid.

Kui kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale ilmneb, et asi ei vasta lepingutingimustele, lasub vastutus müüjal. Seejuures – kui viga ilmneb juba kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast, siis eeldatakse, et paigaldis oli vigane juba üleandmise ajal. Paigaldatud seadme töökorras olekut peab tõendama seega müüja ning juhul, kui ta seda tõendada ei suuda, on ostjal õigus kasutada võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid (§101, 222): nõuda kohustuse täitmist ehk asja parandamist või asendamist müüja kulul, nõuda kahju hüvitamist ja ostuhinna alandamist või suure rikkumise puhul ka taganeda lepingust.

Kui müüja asja ei parandanud ja ostja on lasknud seda teha teisel isikul, siis võib ostja nõuda müüjalt vastavate kulude hüvitamist. Antud kaasuse puhul peab ostja otsustama, millise nõude ta müüjale esitab.

Sarnased artiklid