Lisavalgust õuele. Välisvalgustuse põhireeglid
Teija Aaltonen
Hea välisvalgustusega lahendatakse mitu probleemi. | Timo-Pekka Aaltonen

Kui päevad taas lühenevad, on õhtupimedas õue vaja lisavalgust, tagamaks turvalisust ja loomaks õdusust. Välitingimustesse ei sobi aga mistahes lamp või elektrikaabel. Müügil on palju erinevaid teisaldatavaidki valgusteid olemasolevale õuevalgustusele lisa andma.

Õuevalgustuse lisamiseks on mitmeid põhjusi – alati ei piisa ühest valgustist välisuksel ja teisest värava juures, kui teerajal on mitmeid hämaraid kohti, kus võib komistada ja kukkuda. Eriti suur on risk talvel, kui peab igapäevaselt koperdama pimedal ajal välistrepil või jäätunud õuerajal.

Hea välisvalgustusega lahendatakse mitu probleemi. Ehk sobiks pimedasse aiasoppi prožektor või kohtvalgusti, mis ühtlasi valgustaks ka kaunist puud. Sedagi on hea järgi uurida, kas saaks olemasolevate valgustite valgustugevust tõsta.

Ka tiheasustusega alade pisikeste õuede ja rõdude valgustamiseks on mitmeid võimalusi. Valgustite valimisel peab muidugi arvestama ka naabritega, et kellegi ööuni ja muidu olemine ei saaks liiga ereda valguse või valgusti vale paigaldamise tõttu häiritud.
 

Valgustusketi tähtsad andmed
 

Hooajaliseks valgustuseks nimetatud valgustusketid on lihtsasti kasutatavad, aga niisama umbropsu pole siiski mõtet valgustusketti hakata õues laiali paigutama. Ja kui lambid on vooluvõrgu elektriga töötavad, on ettevaatus igati omal kohal.

Valgustusketi juhtme külge kinnitatud teabelipikul on kirjas toote tähtsaimad tehnilised andmed. IP-kaitseaste näitab ära, milline on kaitsetase niiskuse ja muude juhtmele mõjuvate jõudude suhtes. Teabelipikul on kirjas ka kaitseklass elektrilöögi suhtes: nimipinge ja -võimsus. Trahvo teabelipikul on kirjas muuhulgas samuti IP-kaitseaste ja väljundpinge.

Kahtlaseid odavtooteid ei ole soovitatav hankida. Valgustuskettil peab alati olema CE-märge, pädevad andmed toote omaduste ja olemuse kohta ning ka valmistaja ja maaletooja kontakt. Tootega peab kaasa saama ka riigikeelse kasutusjuhise.

Valgusketi pakendis või kaasasolevas turvalisus- ja kasutusjuhises peavad olema kirjas kõik tootega seonduvad asjaolud ja juhised toote kasutamise kohta: teave tagavaralambi tüübi kohta ja kui palju lisaosasid tohib valgustusketile liita või siis näiteks hoiatus, et lambid ei ole vahetatavad ning ka hoiatused viga saanud valgustusketi kasutamise osas.

Enamus uutest valgustuskettidest toimivad madalpingel ehk nende üheks osaks on trafo, mis muundab võrgupinge turvaliseks madalpingeks. Madalpingena on tavaliaselt kasutusel 12- ja 24voldised alalispinged, millest ei teki inimeste jaoks elektrilöögi ohtu.

Siiski on veel müügil ka otse võrguvoolu pealt töötavaid valgustuskette. Neid kasutades peab elektriturvalisusele rohkem tähelepanu pöörama. Eriti tuleb kontrollida valgusketi juhtmete ja lampide juhtmele kinnituse korrasolekut.
 

Mis ja kuidas sobib õuevalgustuseks?
 

Väljas kasutatavate valgustuskettide viiskuskaitse peab olema vähemalt IP x 3. IP-klassifikatsioonis märgib tagumine number vettpidavuse taset: mida suurem see on, seda parem on vettpidavus. Enamasti on välikasutuse valguskettide kaitseklass IP44.

Kuivadesse siseruumidesse mõeldud valgustuskettidel ja nende kasutusjuhistes peab olema maja-sümbolmärk ja ka tekst: „ainult sisekasutuseks”.

Artikli täismahus lugemiseks osta värske ajakiri poest või telli ajakiri TM Aed & Köök.

Sarnased artiklid