Auhinnaga pärjatud noored arhitektid peavad puidust lugu

kodus.ee
Noore arhitekti preemia pälvisid Sille Pihlak ja Siim Tuksam | Reio Avaste

KUMU Kunstimuuseumis toimunud Eesti Arhitektide Liidu üldkogul kuulutas kultuuriminister Indrek Saar välja noore arhitekti preemia 2017 (NAP) laureaadid, kelleks on Sille Pihlak ja Siim Tuksam arhitektuuripraksisest PART. Laureaatide puhul tõstis žürii esile nende tihedat koostööd Eesti puidusektoriga ja puidu kui ehitusmaterjali laialdast propageerimist ning aktiivset tegevust arhitektuurihariduse vallas.

“Need noored arhitektid on kursis sellega, kuidas mujal maailmas elukeskkonda arendatakse. Nad kasutavad julgelt tänapäevaseid tehnoloogilisi- ja tootmisvahendeid, et luua uuenduslikku, omanäolist ja inimsõbralikku ruumi meie ümber. Nad soovivad väärindada ja senisest oskuslikumalt kasutada meie oma kohalikku toorainet – puitu,“ sõnas kultuuriminister Indrek Saar auhinda üle andes. “Rõõmustan selle üle, et pealekasvav arhitektidepõlvkond aitab Eestil saada järjest atraktiivsemaks elupaigaks.”

“Noore arhitekti preemia on suur tunnustus meie ruumiloomele, mis on vormilt ja sisult eksperimentaalne ning tulevikku suunatud, aga samas kohaliku tööstuse ja puidusektori võimalusi proovile panev. Luues üha enam akadeemilise maailma ja Eesti tööstuse vahelisi koostöövõimalusi, saaksime puidust teha tõeliselt 21. sajandi ehitusmaterjali!” rääkis NAP 2017 laureaat Sille Pihlak.

“Mul on eriliselt hea meel selle üle, et NAP on seadnud tähtsale kohale ka muu arhitektuurialase tegevuse. Millegi valmisehitamine ei ole alati parim viis ruumikultuuri edendamiseks,” märkis NAP 2017 laureaat Siim Tuksam. “Noore arhitekti preemia võiks innustada hakkajaid noori valima arhitektuuri kui väga laiade võimalustega eriala, kus on ka alla neljakümnesena võimalik midagi ära teha. Eriti oluline on noorte panus kaasaegse tehnoloogiaga seonduvates teemades. Kuna liigume üha suurema automatiseerituse suunas, vajame spetsialiste, kes, olles nendes teemades pädevad, seaks hea ruumi esikohale.”

 

„Selle aasta nominentide töid vaadates tekkisid selged teemaliinid: innovatsioon vs. juba sissetöötatud praksis, lubadus vs. juba tõestatud kõrge kvaliteet. Lõpuks leidsime, et tõstame esile lubaduse, tulevikunägemuse sellest, mis suunas arhitektuur liigub,“ rääkis hollandlasest žürii liige, ajakirja Volume peatoimetaja Arjen Oosterman. „Nii mõneski piirkonnas maailmas on näha, kuidas arhitektid on turu ja traditsioonide suhtes väga konservatiivsed ja kinnised. Eesti arhitektid seevastu on avatud ja maailmaga hästi ühenduses, seda mitte ainult õppimise ja rahvusvaheliste koolide, vaid ka tööde ja arhitektuuri mõttes. Seda tõestavad ka tänavused laureaadid.“

 

Enam kui kaks aastat on Sille Pihlak ja Siim Tuksam tegutsenud Eesti ja välisarhitektide ning Eesti puidutööstuse kokku viimisega läbi erinevate ettevõtmiste, töötades sihikindlalt puidu kui kaasaegse ehitusmaterjali esile tõstmise nimel. Nad on võtnud sel teemal aktiivselt sõna arhitektuuriväljaannetes ning osalenud konkurssidel, võites mh oma puidust lahendusega Eleringi korraldatud elektrimastikonkursi.

Pihlak ja Tuksam kureerivad EKA arhitektuuriteaduskonna Avatud Loengute sarja, tuues siia valdkonna põnevamaid tulevikusuundi tutvustavaid tegijaid. Aastal 2015 kureerisid nad positiivset tagasisidet pälvinud Tallinna Arhitektuuribiennaali TAB 2015 peanäituse ning jätkavad seda koostööd, kureerides sündmuse rahvusvahelist installatsiooniprogrammi. Nad on juhendanud stuudioid EKA arhitektuuri- ja sisearhitektuuri osakonnas, mõlemad on ka EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktorandid.

Üritusel andis Eesti Arhitektide Liit üle ka oma teenetemedalid, mille said:

Parim tellija – Krista Aru ja Tõnis Lukas, sihikindluse ja usaldusliku koostöö eest Eesti Rahva Muuseumi uue maja sündimisel.

Parim ehitaja – Peeter Voovere, Tartu Pauluse kiriku rekonstrueerimistööde juhtimise eest.

Parim arendaja – Kodasema meeskond, pidevalt uueneva, tipptehnoloogiaga varustatud, hõlpsasti kokkupandava, säästliku ja hubase elamu arendamise eest.

Parim jurist – Merle Põld, kultuuriministeeriumi õigusnõunik, kes on vapralt kaitsnud lugupeetud arhitekti Toomas Reinu loomingut.

Parim kolleeg – Mai Šein, tunnustuseks pikaaegse ja äärmiselt professionaalse töö eest kutsekomisjoni esinaisena.

Noore Arhitekti Preemiat antakse välja juba seitsmendat korda. Preemia antakse kuni 40-aastasele Eestis tegutsevale innovaatilisele arhitektile, kelle looming on kaasa aidanud Eesti arhitektuuri tutvustamisele maailmas. Noore Arhitekti Preemia konkurssi korraldab Eesti Arhitektide Liit koostöös Heldur Meeritsa ja Go Traveliga, kes on preemia saajale tunnustuseks välja pannud 5000 eurose reisitšeki vabalt valitud sihtkohta.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid