Eelista ohutumaid leedlampe

TM Kodu&Ehitus
Shutterstock

Leedlampide ajastu on võimust võtmas ja tuleohutus on hea ajend, et kõik endisaegsed päevavalguslambid ehk luminofoortorud leedlampide vastu välja vahetada.

Tihtipeale on nii, et uusi laineidlöövaid tehnikasaavutusi müügiturgudele paisates võib esimeste pääsukeste kvaliteet, kasutatavus või turvalisus jääda piisava tähelepanuta. Seesama juhtus ka paarkümmend aastat tagasi, kui leedtehnoloogia esimesi kordi tavatarbijani jõudis.
Paljud, kes omal ajal hakkasid leedlampe kasutama, pidid tõdema, et nende kvaliteet ei vastanud oodatule ja lambid läksid kergelt rikki. Tuli palju teateid elektrilööke saanutest ja tulekahjuohtudest. Õnneks on leedtehnoloogias suudetud saavutada edasiminekut ja tänapäevased leedlambid on kasutamisel ohutud. Tähelepanu on koondunud vanade luminofoortorude tekitatud tulekahjuriskidele.


Tuleõnnetuste registris on õnnetuse põhjustajana esil luminofoortorud

Ülemöödunud  aastal tekkis põhjanaabrite juures elektriseadmete tõttu 2500 tulekahju. Enim tekkis elektrist tingitud tulekahjusid kodumajapidamistes elektripliitide ja -ahjude tõttu (u 950 tk), valgustitest (u 200 tk) ja elektrikeristest (u 140 tk).

Eestis puhkes elektriseadmete kasutamisel, elektripaigaldise rikke või elektriseadme rikke tõttu 2019. aastal 239 hoonetulekahju, 2018. aastal 240 ja 2017. aastal 222 hoonetulekahju.
Luminofoortorud on juba pikemat aega olnud elektripliitide järel suurim ehitistes tekkinud  tulekahjude tekitaja. Elektripliitidest tekkinud tulekahjud on peamiselt tekkinud inimeste hoolimatust pliidi kasutusest.
Soovitus on, et vanadel luminofoortorudel tihedamalt silma peal hoitaks ja et kasutataks leedvalgusteid, mis ei kuumene nagu endisaegsed luminofoortorud.

 

Rikkis luminofoortoru kuumeneb


Aastate jooksul tehtud uuringutega soojuskaamera abil on muu hulgas tõdetud, et oma tööaja lõppu jõudnud rikki läinud luminofoortoru otsa temperatuur võib halvimal juhul ulatuda isegi üle 200 °C. Oma töö lõpetanud luminofoortoru võib kuumusega süüdata ka toru kinnituse. Riknenud luminofoortoru soojuskiirgus võib ka toru ümbritseva valgustikesta katki sulatada. Kõik eelmainitu koos päevavalgustoru pinnale sadestunud tolmuga võib tekitada ilmselge tulekahjuohu.

Kui vanad luminofoortorud on läbi põlenud, jäetakse need pahatihtigi oma pesadesse ootama väljavahetamist. Sellisel juhul lambi starter siiski veel kuumendab päevavalgustoru otstes hõõgniite, mispuhul tekib vägagi kõrgeid temperatuure ja ühes sellega ka tulekahjuoht. Leedlampide puhul seda muret ei ole. Kuna leedvalgus toimib madalama temperatuuriga, siis ka valgustoru paigalhoidev metallsüdamikuga kinniti oma kohale jäetuna enam ei toimi ning ei kuumene ega kulu, nagu juhtub luminofoortoru puhul. Vanade luminofoortorude väljavahetamine leedtorude vastu on lihtne ja odav lahendus, et valgustuse tuleohutust parandada.

Praktikas soovitatakse alati kasutada vähemasti turvastartereid vanade luminofoortorude puhul või siis päevavalguslambid välja vahetada leedtorude vastu. Kvaliteetsetes leed-valgustorudes ei tõuse temperatuur kõrgeks ka siis, kui lamp on juba oma tööea ära elanud ja rikki läinud. Lisaks sellele, et leedvalgustid ei tekita tuleohtu, räägib nende kasuks ka see, et nad tarbivad vähem elektrit ja nende kasutusiga on pikem, mis annab ju majandusliku säästu.

On palju selliseid leed-valgustorusid, mida saab otse vanade päevavalguslampide asemele paigaldada. Ka uutele leed-valgustorudele sobivaid valgusteid on valgustiteturul pakkuda mitmetelt tootjatelt. Kui leed-valgustorude kasutamine tulevikus suureneb, võib eeldada ka tuleohutuse paranemist.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid