Katuseakna saab ka mõne sekundiga rõduks avada

Urve Vilk
Kuna enamus katuseakna konstruktsioonist asub väljaspool katuse soojustust, on mõistlik valida aken, mis varustatud välise soojustusplokiga. | Shutterstock

Lisaks sellele, et katuseaken parandab ruumi valgustatust ning vaadet, peidab see endas muidki võimalusi, näiteks pääseb terrassisüteemiga varustatud akna kaudu toast rõdule.

Velux Baltikumi arhitekti Kirsti Matikainen soovitab akende valikul lähtuda ruumi kasutusotstarbest – mida rohkem päevavalgust ruumi pääseb, seda suurem ruum paistab: "Akna valikul tasub meeles pidada, et piisava päevavalguse tagamiseks ruumis peaks katuseakna klaaspind moodustama 10–20% ruumi põrandapinnast." Laiema ruumi korral on rohkem kasu ühesuuruste vahedega paigaldatud akendereast, pikliku ja kitsa ruumi puhul võiksid katuseaknad paikneda kõrgemal.

Matikainen soovitab tähelepanu pöörata maja paiknemisele ilmakaarte suhtes. Kõige rohkem päikesevalgust saab päeva jooksul lõunapoolne aken. Põhjapoolne aken jääb otsese päikesevalguse eest varju, kuigi püüab kogu päeva jooksul kindla koguse peegeldunud valgust. Idapoolsesse aknasse paistab tõusev päike. Läänepoolne aken aga on päikesevalgusele avatud varasest õhtupoolikust peale. Nii on Matikaineni sõnul võimalik akendele sobivat kohta valides tagada, et ruumid saaksid päevavalgust maksimaalselt. "Kui soovitakse tugevat ja kontrastset valgust päeva jooksul, võiks aken paikneda katuse lõunapoolsel küljel, kui aga ühtlast valgust kogu päeva vältel, siis põhjapoolsel."


Aknast moodustub minirõdu
 

Kui aknast avaneb ilus vaade, maksab kaaluda katuseaken-rõdu kasutamist. "Velux Cabrio on niinimetatud kaks-ühes katuseaken – mõne sekundiga saab akna rõduks avada," kiidab Matikainen. Tootest on saanud müügihitt, kuna tegemist on mõistliku alternatiiviga nii traditsioonilisele vintskapile kui statsionaarsele rõdule. Aken koosneb kahest aknaelemendist, millest ülemine avaneb alt üles, alumine aga tuleb lükata vertikaalsesse asendisse, nii et lukustuvad küljepiirded, tekitades katusele minirõdu.

VBH Estonia tootejuht Tarmo Väli nendib, et katuseakende tootmise ajalugu pole väga pikk, mistõttu on nende areng praegu tormiline. "Tootjad üllatavad tarbijat üha uute innovaatiliste lahenduste ja materjalidega, mis mõjutavad nii toote välimust kui selle omadusi."

Üheks tähtsamaks valikuparameetriks peab Väli meie kliimavöötmes akna soojapidavust, mille juures on oluline U väärtus – see määrab soojusvoolu läbi katuseakna, kui elemendi mõlemal küljel on erinev temperatuur. U-arv koosneb kahest komponendist: Ug ja Uw. "Probleemivaba katuseakna valikul pole vaja palju teada. Tuleb jälgida akna klaaspaketi – Ug – ning kogu akna – Uw – väärtuste võimalikult väikest erinevust," räägib Väli. Nii et mida väiksem on nende kahe väärtuse vahe, seda väiksem on oht sooja ja külma kokku puutumisel kondensaadi tekkeks aknaraami sisepinnal.


Soodne hind ei taga säästu
 

Aken ei koosne aga vaid klaasist, selle konstruktsioonielemendid on ka akna-, raami- ja lükandraamiprofiilid, tihendid ning sulused. Suurimad soojuskaod on akna ümbruses – akna- ja lükandraami ning akna- ja katusekonstruktsioonide kokkupuutekohtades. Seetõttu on Väli kinnitusel olulisim soojusparameeter Uw väärtus, mis hõlmab lisaks klaasi soojusjuhtivusväärtusele kogu aknakonstruktsiooni soojapidavust.

Kuna enamus katuseakna konstruktsioonist asub väljaspool katuse soojustust, on mõistlik valida aken, mis varustatud välise soojustusplokiga – see elimineerib suures osas katuseakna edasise soojustamise vajaduse ja ohtliku külmasildade tekke katuseakna ning katusekonstruktsiooni vahel. "Enamus aknatootjaid seda arvesse ei võta, sest eesmärk on hoida akende omahinda näiliselt võimalikult soodsana," hoiatab Väli. "Ka parim klaaspakett, mis asetatud ebakvaliteetsesse aknakonstruktsiooni, ei taga kasutajatele soovitud soojapidavust ja küttesäästu. Olukorda, kus kvaliteetne klaaspakett on ümbritsetud madala kvaliteediga aknakonstruktsiooniga, võib võrrelda akna avamisega väga palava ilmaga, hoides samas kliimaseadet sisselülitatuna."


Argoon krüptoonist odavam
 

Peale akna välise soojustusploki mängib efektiivsuses rolli klaaspaketi kvaliteet. "Asjatundmatu ostja võib lähtuda akna valikul klaaspakettide arvust ja klaaspaketi soojusjuhtivusest (Ug väärtusest), mis on standardsete akende puhul 1 W/(m2·K) ja energiasäästlike akende puhul kuni 0,5 W/(m2·K). Energiasäästliku maja kvaliteetne klaaspakett koosneb aga vähemalt kahest või enamast klaasist, mis eraldatud väärisgaasi – argoon või krüptoon – sisaldavate kambritega," räägib Väli. Kuigi argooni isoleerivad omadused pole nii head kui krüptoonil, on see odavam ja populaarsem. Veel peaks sisemine aknaklaas olema kaetud soojuskiirguse läbipääsu takistava madala kiirgusteguriga kattekihiga, mis vähendab soojuskadu.

Kui elatakse mürarikkas piirkonnas, soovitab Matikainen välismüra vähendamiseks kaaluda heli- ja soojapidava klaaspaketi soetamist: "On erinevaid klaaspakette, näiteks täiustatud heliisolatsiooniga paketid väljast tulevate helide, sealhulgas liiklusmüra ja vihma või rahe heli vastu."
Akende sisemine klaasi lamineeritus tõstab turvalisust – löögi saanud klaas ei purune kildudeks. Karastatud välisklaas kaitseb väliste tegurite eest, selline klaasi pind on ka kastevastane.
 

Punkti paneb paigaldus
 

Katuseakna paigalduse juures on oluline tähelepanu pöörata korralikule palede küljeosade soojustamisele. "Olen korduvalt kokku puutunud olukorraga, kus mõõdetakse ära sarikate puhas vahe ja sinna vahele siis piltlikult öeldes tellitakse täpse mõõduga katuseaken," toob Väli näite, et see pole katuseakna paigaldamisel õige lähenemine.

Ta soovitab jätta katuseakna konstruktsiooni ümber minimaalselt 30 mm ruumi soojustuse paigaldamiseks, ennetamaks külmasilla tekke ohtu katuseakna ning katusekonstruktsiooni vahel. Lisaruum on oluline ka katuseakna korrigeerimiseks paigalduse käigus, kui sarikad ei paikne päris sirgelt. "Selle vältimiseks ongi välja töötatud juba aknale eelpaigaldatud soojustusplokk, mis katab kogu lengiosa täielikult väljastpoolt." Väli sõnutsi on määrav ka akna kasutamine, sest selle käigus võib aken oma õhukindlust kaotada. "Seetõttu tuleks valida katuseaken, mis võimaldab hilisemat paigaldusjärgset reguleerimist ja hooldust."

Sarnased artiklid