Kodune jäätmete liigiti kogumine

Merilin Piirsalu
Tootja

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes olmejäätmeid ligikaudu 500 000 tonni ehk 350 kilogrammi inimese kohta. Selleks, et jäätmetes sisalduv materjal uuesti kasutusele võtta, on vajalik, et jäätmed kogutakse juba kodudes liigiti. Kuidas aga oleks seda kõige lihtsam, mugavam ja käepärasem korraldada?

"Alustada võiks sellest, et uurida oma jäätmekäitlusteenuse pakkujalt, millised on tänased võimalused jäätmeid üle anda – kas liigiti sorteerimine on nõutud, mitmeks tuleb jäätmeid sorteerida, millised on erinevate teenuste kasud, kas mingeid kogutud materjale saab tasuta ära anda ja kui, siis kus ja milliseid? Nimelt on jäätmete käitlus iga kohaliku omavalitsuse (KOV) korraldada, seega võivad eri paikades pakutavad teenused olla erinevad," selgitab Tootjavastutusorganisatsioon OÜ turundus- ja kommunikatsioonijuht Gaili Eding.

Edasi lugemiseks

Sarnased artiklid