Kui joogivee kvaliteet kodus vajab parandamist. Kuidas probleeme veest kõrvaldada?

TM Kodu&Ehitus
Vee hägusust ning halba lõhna ja maitset põhjustavad sageli liigne raud, sulfaat, mangaan, kloriid või muud orgaanilised ained. | Shutterstock

Tulgu vesi siis oma kaevust või keskveevärgisüsteemist, esineb vee kvaliteedis sageli mitmeid probleeme. Lisaks terviseriskidele võivad torustikku sattunud muda ja liiv rikkuda ja ummistada torustikku ning sanitaartehnikat. Eramajja saab paigaldada erinevate filtreerimisastmetega vahetatavate kassettidega mehaanilisi filtreid ning manuaal- või automaatläbipesuga liiva- või prügifiltreid.

Joogivee kvaliteedinäitajad

Vee kvaliteeti võivad halvendada vanad torustikud, vee napp liikumine torudes ehk harv kasutus, tihedad veekatkestused ja muud avariid, reostused jne. Keemilistest näitajatest hinnatakse joogivees näiteks antimoni, arseeni, benseeni, boori, elavhõbeda, fluoriidi, nitraadi, pestitsiidide ja muude ainete osakaalu.

Sageli esinev probleem on liigne fluori sisaldus – üle 1,5 mg/l. Mõnedes veevärkides ületab normi ka boor (enamasti samades, kus on ka fluoriidide liiasus). Fluor on põhjavee looduslik koostisosa, mõnel pool on seda aga rohkem kui mujal, näiteks Lääne- ja Pärnumaal. Joogivee fluoriidisisaldus mõjutab tervist, eeskätt hammaste seisukorda: väikeses koguses ennetavad fluoriidid kaariest, samas on neil ka kahjulikke omadusi näiteks hamba- ja luufluoroosi tekitamisel.

Vee hägusust ning halba lõhna ja maitset põhjustavad sageli liigne raud, sulfaat, mangaan, kloriid või muud orgaanilised ained, mis ei kujuta tervisele otsest ohtu. Põhja-Eestis on häda ka joogivee radioloogiliste näitajatega, mis tulenevad vett andvate kivimite radioaktiivsusest.
Vee karedust põhjustavad aga vees lahustunud kaltsiumi- ja magneesiumisoolad.


Lahendused

Enne süsteemi valimist on soovitav tellida vee keemiline analüüs, seda teevad ka filtreid müüvad firmad ise.
Raua ja mangaani ülemäärasuse tuvastamisel vees on parim lahendus aeratsioonifilter, mis kestab kaua ilma erilise hoolduseta. Raua eemaldamiseks on tõhus ka ioonvahetusvaiguga filter,  mis ühtlasi pehmendab ja puhastab vett. Torude läbipesuks kasutatakse regendina soola (NaCl).

Raua- ja mangaanieraldusfiltrid. Turul on olemas moodsad filtrid, mis ei vaja oma tööks kemikaale, üksnes automaatset perioodilist tagasipesu. Filtrite töö seisneb lihtsalt vee õhustamises. Selline lahendus sobib eriti juhul, kui veest oleks tarvis eemaldada ka ebameeldiva lõhna tekitaja väävelvesinik. Mädamunahaisu tekitab aga keemiline ühend vesiniksulfiid. Kõrgema rauasisalduse korral sobivad klassikalised rauaeraldusfiltrid, mis toimivad kaaliumpermanganaadiga ja mille digitaalset juhtplokki on kerge seadistada.
Liiga kare vesi tuleb kaltsium- ja magneesiumsooladest, mis tekitavad katlakivi, see omakorda ummistusi. Vett saab pehmendada ioonvahetusega filtrite abil, mis ühtlasi kõrvaldavad edukalt raua, mangaani ja ammoniaagi.

Ka lõhnatekitajaid aitab eemaldada aeratsioon: vesi segatakse õhuga ja seejärel õhutatakse. Tsentraalsest veesüsteemist kõrvaldab lõhna ka söefilter.

Huillem on lugu haigust tekitavate bakterite ja viirustega vees – neid pole näha. Mikroorganismide hulka ohjavad tõhusalt ultraviolettlambid. UV-süsteemid on välja töötatud nii, et nende paigaldus on lihtne, iga pikk ja hooldusvajadus minimaalne.

 

Leket tõkestav süsteem

Ent kui vesi ning torud puhtad ja korras, on tark tagada ka torustiku kvaliteet ehk pidavus – jube tüütu ju, kui kraanitila tilkuma hakkab, tarbetu kulu pealegi. Köök on üks sagedasemaid ruume kodus, kust võib veeleke alguse saada. Suurimad probleemkohad veeboiler ja torud kraanikausi all või nõudepesumasin. Veeleke võib põhjustada suuri kahjusid ja kulusid ning nende likvideerimine on väga ebamugav. Kindlasti võib see kujutada ohtu kodustele loomadele ja näiteks liikumisraskustega vanematele inimestele.
Turul on olemas veeleket tuvastav ja tõkestav süsteem. See on lihtsalt paigaldatav ja kasutatav süsteem, mis lülitab vee sisselaskeava lekke korral automaatselt välja. Süsteem monitoorib traadita anduritega võimalikke lekkeid veevõrgus kasutaja määratud alal. Andurid reageerivad ülikiirelt, saates signaali juhtpaneeli, mis sunnib veevarustusklappe koheselt välja lülitama. Samuti võimaldab see vee väga lihtsalt täiesti välja lülitada, kui kodust eemal viibite.

 

Joogivee põhiprobleemid:

* Metallid
* Hais
* Karedus
* Bakterid

Veepuhastusfiltrite tüübid:

* Rauaeraldusfiltrid
* Liivafiltrid
* Aktiivsöefiltrid
* Veepehmendusfiltrid
* Pöördosmoosifiltrid
* Ioonvahetusfiltrid
* Mehaanilised filtrid

 

Sarnased artiklid