Kui joogivee kvaliteet kodus vajab parandamist. Kuidas probleeme veest kõrvaldada?

TM Kodu&Ehitus
Vee hägusust ning halba lõhna ja maitset põhjustavad sageli liigne raud, sulfaat, mangaan, kloriid või muud orgaanilised ained. | Shutterstock

Tulgu vesi siis oma kaevust või keskveevärgisüsteemist, esineb vee kvaliteedis sageli mitmeid probleeme. Lisaks terviseriskidele võivad torustikku sattunud muda ja liiv rikkuda ja ummistada torustikku ning sanitaartehnikat. Eramajja saab paigaldada erinevate filtreerimisastmetega vahetatavate kassettidega mehaanilisi filtreid ning manuaal- või automaatläbipesuga liiva- või prügifiltreid.

Joogivee kvaliteedinäitajad

Vee kvaliteeti võivad halvendada vanad torustikud, vee napp liikumine torudes ehk harv kasutus, tihedad veekatkestused ja muud avariid, reostused jne. Keemilistest näitajatest hinnatakse joogivees näiteks antimoni, arseeni, benseeni, boori, elavhõbeda, fluoriidi, nitraadi, pestitsiidide ja muude ainete osakaalu.

Edasi lugemiseks

Sarnased artiklid