Kuidas ehitada aeda pergola?

Paula Ritanen-Närhi
TM Kodud & Õued
Krundi piirile oskuslikult planeeritud ehitis varjab vaate naabermajadele. | Paula Ritanen-Närhi

Et maha saetud õuekuuse tõttu oli tekkinud õue piirile naabritega soovimatult lage vaade, hakati mõtlema, kuidas seda auku täita. Heki piisavalt kõrgeks kasvamist ei mallatud oodata ja nii otsustati pergola kasuks.

Sel õuel kasvas üle 20 aasta vanune kuusepuu, mis oli krundi piirile tekitanud uhke okasseina. Aga kaks aastat tagasi oldi sunnitud puu maha saagima ja naaberkrundi piirile tekkis mitu meetrit lagedat vaadet, kuni naabrite maja akendeni välja. Selge oli see, et uusi puid-põõsaid istutades ei saaks piisavalt kiiresti tagasi pilkude eest kaitsvat õuepiiret ja nii hakati mõtlema vääntaimedele sobiva raamistiku peale. Kui enda mõistusest vajaka jäi, kutsuti appi maastikukujundaja.

Tingimuseks oli, et ehitis oleks uus ja piisavalt varjav, aga ka mitte silmahakkavalt tugeva konstruktsiooniga. Ka ei soovitud, et see hakkaks naabri õue liiga tugevalt varju heitma.

Üheskoos planeerides

Paarisaja ruutmeetri suurusel krundil on arvel iga ruutsentimeeter, et see mõistlikku kasutust leiaks. Parim lahendus muidugi oleks, kui igal ehitisel oleks mitu funktsiooni: nii kasutus-, varjamis- kui ka iluotstarve. Seetõttu otsustatigi õuekuuse asemele ehitada õuel olemise mugavust lisav pergola. Pergola oli plaanitud ehitada kruntide vahelise kraavi kaldale, paari meetri kaugusele krundi piirist, mistõttu oli ehituseks vaja ka naabrite nõusolekut.

Kuna ehitise planeering oli tunduvalt keerulisem kui lihtne raamistik vääntaimedele, telliti töö asjatundjailt. Aiaplaneerija, ehitaja ja tellija vahetasid omavahel arvamusi ja nii saadi selgeks tellija soovid. Planeerijal oli vaja näha ümbrust, mida pergolaga varjata taheti. Ehitaja jällegi pidi saama selgeks, milliseid taaskasutatavaid materjale (nagu tellija soov oli) ta pergola ehitamiseks kasutada saab. Omavahelises vestluses oli tellijal hea oma nägemusest pergola suhtes rääkida ja nii sai ta töövõtjatelt ka kohest tagasisidet.

Õue ühtse ilme saavutamiseks taheti pergolas kasutada vanu aknaid, mis olid restaureerituna üle jäänud krundil oleva taaskasutatud klaasidega kasvuhoone ehitamise järgselt. Osapoolte kohtumisel mõõdeti need aknad üle ja tehti esialgne pergola maastikule paigutamine.

Load korda

Mõne päeva pärast olid tellijal olemas õueplaneerija tehtud visandid, mille heakskiitmise järel saadi ehitusluba ka joonistele. Joonistele oli saadud ka naaberkrundi asukate nõusolek ja edasi toimetati need linna ehitusjärelvalveametisse. Kui ehitusluba oli saadud, kulus ehitamiseks vaid mõni päev. Kõigepealt valati betooni sõrestiku postid ja mõni päev hiljem toodi kohale mõõtusaetud immutatud puit raamistiku tarbeks.

Kohapeal tehti mingil määral muudatusi, et ehitis ümbritsevaga paremini kooskõlla saaks. Sõrestikulatte jäeti ära kohtades, kus neil varjamise otstarvet ei olnud. Üks osa pergolast jäeti täiesti lahti, et lähedal kasvav õunapuu saaks kasvades oma oksad pergolasse sisse sirutada. Värvimistöö tegid majaomanikud ise ehitustöövõtja juhiste kohaselt ja algupärasest hinnapakkumisest lasid töövõtjad sellevõrra ka alla.

Artikli täismahus lugemiseks osta värske ajakiri poest või telli ajakiri TM Kodu&Ehitus erinumber TEHNIKA.
Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid