Kuidas hooldada õhksoojuspumpa?

TM Kodu & Ehitus
Õhksoojuspumba hooldus | TM Kodu & Ehitus

Tehase garantiitingimustega kaasnevat hoolduskulu kalkuleerides võib jääda mulje, et soojuspumbale hoolduse teostamine on midagi halba ja seega lihtsalt tülikas ning tarbetu lisakohustus. Ent kõik, mis liigub, ka kulub.

"Seadme korrektse hooldamisega tagate soetatud seadmele pika tööea – hooldamata seadmete eluiga võrreldes korrektselt hooldatud seadmetega on keskeltläbi 40% lühem," teab Bestair Kaubanduse tegevjuht Ramol Oja. "Hooldamata seadmetel on ülimalt tõenäoline, et esineb gaasiringi rikkeid, mis üldjuhul hakkavad ilmnema alles peale garantiiperioodi lõppemist ja tarbijal tuleb sellise olukorra tekkides kanda kordades suuremaid kulutusi, kui seda on seadme hooldamisega kaasnev kulu. Sellisest suuremast võimalikust rikkest tulenev remondikulu võib aga halvimal juhul olla juba võrdne uue soojuspumba maksumusega."

Hoolduskulude kalkuleerimine

Hooldamata seadmetel on juba 5–6 aasta möödudes suur tõenäosus rikkele, mille parandamine on väga kallis. Korrapäraselt hooldatud seadmete puhul on selliste murede ilmnemine äärmiselt vähetõenäoline ja seade suudab probleemideta vastu pidada ka 15 aastat. "Oluliselt soodsam on soojuspumpa hooldada, kui tegeleda hooldamatusest tulenevate võimalike tagajärgedega. Kokkuvõtvalt paneb korrapärase hoolduse vajalikkust kliendile südamele iga vastutustundlik müüja ja paigaldaja," sõnab Oja.

Garantiist

Peaaegu kõik kvaliteetsete soojuspumpade tootjatehased nõuavad garantiiperioodi vältel seadmetele hoolduse teostamist, mis on soojuspumba tervise seisukohast kahtlemata vajalik. "Vaatamata sellele alatähtsustavad hooldustööde nõuet mitmed soojuspumpade müüjad, luues enesele sellega konkurentsieelise ettevõtete ees, mis tehaste nõuete järgimist tarbijale tungivalt soovitavad," hoiatab Oja. "Sellise näilise hinnavõidu pakkumisega tehakse kahjuks aga tarbijale sageli karuteene. Siinkohal on ehk kohane tuua näide lähiajaloost: 2008. aastal pankrotistusid paljud Eestis soojuspumpasid müünud ja paigaldanud ettevõtted – sestap on ka nüüd oluline kindluse mõttes küsida, kas pakutav garantii on tehasegarantii või müüja enese riisikol pakutav müügigarantii. Müügigarantii puhul aga võib tarbija olla oma mures üksi. Seda siis juhul, kui talle soojuspumba müünud ettevõtet tabavad majanduslikud raskused või halvimal juhul isegi pankrotistumine. Tehasegarantii annab seevastu kindluse, et ka näiteks juhul, kus peaks korduma toonane stsenaarium, on kliendil oma soojuspumbale siiski kehtiv garantiitugi läbi tehase paigaldus- ja hoolduspartnerite tagatud."

Kasu ja innovatsioon

Mis iganes lahenduse puhul on oluline seadme kasutegur, energiasäästu seisukohast üks olulisemaid näitajaid. Üks õhksoojuspumpade töömeetod aga pärsib seda – nimelt on soojuspumpadel välisosas automaatselt tehtav sulatustsükkel. "See tähendab, et kui seadme välisosast suunatakse toas olevasse agregaati selle soojusvahetit soojendav kuum gaas, suunatakse sulatustsükli ajaks seesama kuum gaas läbi soojuspumba välise osa soojusvaheti, likvideerides sinna tekkinud härmatise ja jää," selgitab Ramol Oja. "Samal ajal aga liigub läbi toas oleva soojuspumba soojusvaheti varem väliosas ringelnud külm gaas, jättes sellega tarbijale tihtilugu mulje, nagu soojuspump puhuks toas külma õhku. Tegelikkuses aga sulatustsükli ajal soojuspumba siseosa ventilaatori töö peatub ja sellega välditakse külma õhu tuppa kandumist."

Näiteks Jaapani tootjal Panasonic on sellise soojuspumba tööpõhimõtte muutmiseks välja töötatud moodne patenteeritud tehnoloogia: soojuspumba sulatustsükli vältel siseosa soojatootmine ei katke ja välisosa sulatuseks vajalik energia võetakse välisosa sees olevast lisasoojusvahetist, kuhu sulatuse jaoks vajalik soojusenergia talletatakse – selline meetod annab soojuspumbale ülikõrge efektiivsuse ja rekordilise kasuteguri. Sellist lahendust võib julgelt nimetada vast suurimaks soojuspumba tehnoloogiat puudutavaks innovatsiooniks viimase 15 aasta vältel.

Sarnased artiklid