Kuidas vahetada leiliruumi laudist?

Ingrid Maasik
TM Kodu & Ehitus
Saun | Shutterstock

Saun ei ole ainult pesemiseks, vaid ka varjupaigaks, kus inimene saab igapäevasest sagimisest aja maha võtta, puhata ja taastuda. Seetõttu peaks saun viisakas välja nägema.

Kui saun on vana ja laudis kulunud väljanägemisega, võib uus laudis imet teha. Sauna sisevoodriks kasutatakse üldjuhul hööveldatud pool- või täissulundiga voodrilaudu, mille kinnitusviis sõltub profiili tüübist. Sulundlaua puhul tehakse peitnaelutus, st nael lüüakse sisse läbi laua keele. Viimaseid haamrilööke tehes tuleks sel juhul kasutada torni, et sulundikeelt mitte rikkuda. Võib kasutada ka viimistlusnaelutit.

Sauna leiliruumi laudiseks sobivad haab ja lepp. Sageli kasutatakse saunas termopuitu. Pakutakse ka eksootilisemaid puuliike, näiteks magnooliat või abachit. Leiliruumi puitvoodri pinda üldjuhul ei töödelda, aga kui algupärane puidutoon ei rahulda, võib laudist näiteks saunavahaga toonida.

Jälgi tähistust!

Voodrilauaprofiili tüüp ja paigalduse suund mõjutavad ruumi väljanägemist. Horisontaalselt paigaldatud laudis teeb ruumi visuaalselt madalamaks, vertikaalne kõrgemaks. Rõhtvoodri puhul saab võimalike niiskuskahjustuste korral alumised lauad lihtsalt välja vahetada, kuid püstlaudise puhul tuleks sel juhul kogu seina ulatuses uus vooder panna.

Enamkasutatud lauaprofiilidel on kolmetäheline tähistus. Esimene täht näitab kasutuskohta, teine sulunditüüpi ja kolmas ühenduse või profiili tüüpi. Näiteks STP-profiiliga laudadel tähendab S sisekasutust, T täissulundit ja P ümardatud serva.

Väike õhuvahe

Enne uue laudise paigaldamist tuleb üle vaadata, mis seisukorras on laudise all olevad seinakarkassi postid. Kui hästi läheb, piisab sellest, et sein kaetakse voodrialuselt siseküljelt ja laest uue fooliumpaberiga. Leiliruumi aurutõke peab olema jätkuv, jätkukohad tihendatakse kuumakindla teibiga, ka alumine serv teibitakse seina külge. Juhul kui nurgaliiste ei panda, värvitakse aurutõke nurkadest tumedaks, et hõbedane materjal hiljem vastu ei läigiks.

Püstlaudisega voodri nurgad ei vaja tingimata liistudega katmist. Sama kehtib ka rõhtlaudise kohta, kui lauad on hoolikalt välja mõõdetud ja puhtalt saetud. Liistude kasutamine tuleks otsustada enne laudise paneku alustamist. Kui alussõrestik on loodis, on laudise paigaldamine lihtne. Roovlattide paigaldamisel kasutatakse vesiloodi ja vajadusel kiile. Lakke ja seintele voodri alla jäetakse 20–25 mm õhuvahe. Kütmisel soojeneb õhuvahega seinapind kiiremini ja pärast saunaskäiku kuivavad lauad ka tagumiselt poolelt rutem.

Paigalduse põhimõtted

Laudise paigaldust alustatakse laest. Eelnevalt mõõdetakse üle, kas ruumi lagi ja seinad on loodis. Esimesel laual lõigatakse keel ära. Laud naelutatakse otstest ja läbi soone roovlati külge. Võimalikud toruavad tehakse laudisesse kohe, kui tööjärg nendeni jõuab. Toru koht mõõdetakse välja, siis kinnitatakse veel üks või kaks lauda ja märgitakse neile toruava koht. Seejärel lõigatakse laudisesse näiteks toosipuuriga vajaliku suurusega auk.

Kui laelaudis on paigas, jõuab kätte seinte kord. Laudise panekut tuleb alustada sauna tagaseinast, ukse ümbrus tehakse viimasena. Seda selleks, et tagasein ja tagumised nurgad jäävad leiliruumi sisenejale esimesena silma ja sellepärast peavad need korrektsed välja nägema.

Kui laeliiste ei panda, peaks lae ja seina vaheline pragu kõikjal ühelaiune olema. Selle saavutamiseks võib kasutada näiteks õhukesi vineeriribasid, mis laudadele kinnitamise ajaks vahele pannakse. Lauad kinnitatakse peitnaelutusega läbi sulundi keele. Tööd kergendab näiteks viimistlusnaeluti kasutamine. Lauaprofiilist sõltub, kust seda parem kinnitada on – kas naelutada läbi keele või soone. Paksemad lauad tuleb võibolla kinnitada ka otstest. Tuleb hoiduda otsale liiga lähedalt naelutamisest, et vältida laudade lõhenemist.

Korrektne alussõrestik on tähtis

Kui seinte liitekohad on nähtavad, st liiste ei panda, on väga oluline, et liitekohas oleks laudade vahe täpselt ühelaiune. Abiks võib kasutada õhukesi, näiteks 5 mm paksuseid vineeriliiste, mis pannakse iga seinalaua kinnitamise ajaks selle mõlemasse otsa. Korrektse tulemuse eelduseks on loodis alussõrestik.

Ukse- ja aknaavade juurest võetakse vanad piirdelauad maha ja paigaldatakse liistroovitis. Kui vooder on paigas, kaetakse nähtaval oleva roovi küljed katteliistuga ja seejärel pannakse vanad katteliistud tagasi. Kui katteliiste ei kasutata, peavad aknaavasid ümbritsevad lauad olema väga täpselt ühepikkused ja puhtalt saetud.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid