Majaelanike parkimisõigus | Üks pere kasutab hoovis 2 auto kohta, teisele perele jää ühtegi

Priidu Pärna
Eesti Omanike Keskliidu esimees
Õiglane ei ole ju olukord, kus ühe korteri elanikud pargivad kahte autot ja teisel korteril pole üldse parkimiskohta. | Bilanol / Shutterstock

Lugeja küsib: Elame kaheksa korteriga majas, oleme selle kõige uuemad asukad. Meie kinnises hoovis on väike parkla ja kõik autod on end sinna ära parkinud. Mõnel perel on ka kaks autot, kuid meie pere kahele autole paraku üldse ruumi pole, sest parkla on tehtud arvestusega üks koht korteri kohta. Naabritega parklasõda alustada ei tahaks, kuid samas: miks meie autod peavad olema ebaturvaliselt tänaval? Kas on mingi seadus või kord, mis seda reguleerib?

Elamute sisehoovid ei arvesta sageli tänapäeva autostumise tempoga. Seda iseäranis vanemate majade puhul, kus kunagi õueala rajades pole eeldatud, et igas peres on tulevikus auto ja mõnes isegi kaks. Kui osta korter, mille omanik pole parkimiskohta kasutanud, võid ostjana avastada, et õueala on teiste omanike poolt vaikimisi ära jagatud.
Parkimisõiguse jagunemise osas peab esmalt selgeks tegema, kellele hoov kuulub.
Ehitise alune ja seda teenindav krunt on kõigi korteriomanike kaasomandis. Iga omaniku osa suurus sõltub tema korteri pindalast. Mida suurem korter, seda suurem proportsionaalne osa kuulub omanikule ka maatükist ja õuealast, maja vundamendist, keldrist, katusest, koridoridest jne.

Kaasomandi kasutamist sätestab asjaõigusseadus. Nimelt peavad kaasomanikud leppima kokku ühiste  ruumide ja alade kasutuskorras. Kasutuse reeglid võib kehtestada ka korteriomanike enamus. Sageli on kasutuskord (näiteks parkla või keldri panipaikade osas) välja kujunenud aja jooksul ning sellest on tekkinud tava, mis käib korteritega kaasas. Selline kasutuskord ei või siiski olla ebaõiglane ja peab arvestama kõigi korteriomanike huve.
Õiglane ei ole ju olukord, kus ühe korteri elanikud pargivad kahte autot ja teisel korteril pole üldse parkimiskohta. Korteriomanik, kellele ei ole parkimiskohta, võib nõuda teistelt õiglase parkimiskohtade jaotuse kehtestamist.
Kui kõigile korteritele ei jagu parkimisvõimalust või on need erineva kaaluga, siis võib ka liisku heita. Kasutuskorra muutmist ei saaks nõuda vaid juhul, kui see on kunagi konsensuslikult notari juures kokku lepitud ja kantud märkusena kinnistusraamatuse kõigi korterite peale. 

Sarnased artiklid