Millistele ehitistele on tarvis ehitusluba?

Kairi Oja
Ilma ehitusloata ehitustegevuse alustamise tulemus on enamasti lihtsalt rahaline trahv, aga ka lammutamine. | Shutterstock

Tihtipeale ei olda enne ehitustegevusega alustamist kursis, millisel juhul on ehitusluba vajalik ja millisel ei; kõige kurjema stsenaariumi korral ootab ehitusloata ehitajat tema kätetöö sunduslik lammutamine.

Et alustada oma kinnistul ehitust, on enamasti vajalik tervet pakitäit erinevaid dokumente ning üks neist on ehitusluba, mis leebematel juhtudel on asendatud ehitusteatisega. Seadus ütleb, et ehitusluba läheb vaja ehitisele, mis on üle 60 m2 ja 5 m kõrge.

Näiteks ehitusteatist  läheb vaja elamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone ehitisealuse pinnaga 20-60 m2 ja kõrgusega 5 m. Mitteelamu ehitisealuse pinnaga 0-60 m2 kõrgusega kuni 5 m. Ka üle 1 m kõrgusega terrassi rajamisel on tarvis ehitusteatist.
Ehitusloa või ehitusteatise kohustuslikkus sõltub ehitise kasutusotstarbest, teostatava töö mahust ning suurusest.

Edasi lugemiseks

Sarnased artiklid