Niitmata muru toob kopsaka trahvi

kodus.ee
Üle 15 cm kõrgune muru toob Eesti suuremates linnades kopsaka rahvi | Shutterstock

Kinnistuomanikud peavad olema tähelepanelikud - kas maja ümbruses on muru ikka niidetud? Eesti omavalitsuste heakorrareeglid näevad ette, et üle 15 cm ulatuv muru toob kaasa kopsaka trahvi.

Tallinna heakorrareeglid ütlevad, et kinnistuomanik kohustub tegema umbrohutõrjet, niitma üle 15 cm kõrguse muru ja rohu, v.a loodusliku alusmetsa alt, pügama heki ning korraldama selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust.

Sarnased on nõuded ka Tartus: rohi peab olema niidetud (lubatud maksimaalne kõrgus 15 cm) ning puude ja põõsaste mahalangenud lehed peavad olema kinnistu piires koristatud. Ka Pärnus kehtivad kinnistuomanikele samad reeglid: muru või hein peab olema niidetud nii, et muru või heina kõrgus maapinnast ei ületaks 15 cm, kinnistuomaniku kohuseks on ka heki pügamine ja puudelt ja/või põõsastelt langenud lehtede riisumine ning kõrvaldamine.

Järelvalvet teostavad kohalike omavalitsuste ametnikud. Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel. See paragrahv ütleb, et heakorra- ja kaevetööde eeskirjade rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 1300 eurot.

 

Sarnased artiklid