Päikeseenergiaga sõltumatuks elektritootjaks
Jaana Veikkola-Virtanen
Päikesepaneelide paigaldamiseks soovitab majaperemees hankida korvtõstuki, kuna katusel töötamisega kaasnevad riskid. | Rakennusmaailma

Majaomanik Kari on oma kodule hankinud päikesepaneele tasapisi juba 10 aastat. Nüüd laiendati autotalli katusel olevat vana 2,5 kW süsteemi 12 päikesepaneeli võrra ja süsteemi koguvõimsuseks sai 5,5 kW. Ühe paneeli võimsus on 270 W. Et lõplikult elektrimüüjatest sõltumatuks saada, kulub veel aega – kuni päikesepaneelide üldvõimsus tõuseb 10–11 kilovatini.

Alguses oli mõte, et saaks ühe uue süsteemi asemel paigaldada isegi kolm 3,2 kW süsteemi, misjuhul oleks lõplik sõltumatus elektrimüüjatest olnud palju lähemal; aga paraku seda mõtet ellu viia ei õnnestunud. Suve jooksul selgus, et 36 päikesepaneeli maja katuse kolmel kaldel ei toodaks päikesest piisavalt elektrit, kuna need oleksid jäänud õhtupoolikul mitmeks tunniks puude varju. Seetõttu oli mõttekas loobuda kolme süsteemi paigaldamisest ja paigaldati vaid üks, kõige päikesepoolsemale katuseosale.


Paigalduskohad tuli ümber mõelda
 

Kui varakevadel 36 päikesepaneeli telliti, ei olnud puudel veel lehti ja puude tekitatavate varjude suhtes oli raske otsustada. Kui kevade edenedes hakati päikese liikumist taevas korrapäraselt jälgima, märgati üllatusega, et suur osa päikesepaneelidest oleksid õhtupoolikul mitu tundi varjus ja et katusele pole mõtet paigaldada rohkem kui vaid üks 3,2 kW süsteem lõuna-kagu suunda. Lähedasel nõlval kasvavate puude tõttu on päikesepaneelid õhtupoolikul maja katusel liialt palju tunde varjus ja 24 päikesepaneelile tuli leida uus koht.

Umbes 18 paneelile leiduski arutlemise järel kaks head uut paigalduskohta – krundi keskele päikesepaistelisse kohta ehitatava suveköögi katusele otsustati paigaldada 13 paneeline süsteem, võimsusega 3,5 kW, ja  kolmas, 1,2 kW süsteem autotalli katusele, nii et inverter on uuendatud kolmefaasiliseks. Autotalli katusele paistab päike takistusteta kogu päeva jooksul.
Eesmärk – paigaldada kolm 3,2 kW päikesepaneelidesüsteemi – jäi küll saavutamata, aga projektiga tegeletakse edasi.


Kas üks inverter või rohkem?
 

Lõunaküljel olev päikesepaneel toodab päikeseelektrit kõige võimsamalt. Ka hommikune päike on suviti tõhus, sest pilvisus tiheneb tavaliselt alles õhtupoolikul. Päikesest hakkab elektrit saama suviti kõige varasemalt juba kella 5.30 alates. Üllatuslikult võivad päikesepaneelid kuuma suvepäeva õhtupoolikul olla nii tulikuumad, et nende elektritootmisvõime isegi veidi nõrgeneb.

Kui kõnealuses majas oleks üks suur katuse külg lõuna suunas, oleks sellele saanud paigaldada tervikliku 13 kW süsteemi ja vaja oleks läinud vaid üht inverterit. 13 kW päikeseelektrisüsteem ühte ilmakaarde paigaldatuna on suur ruudustik, mis koosneb 48 päikesepaneelist, kogupindalaga umbes 80 ruutmeetrit.

Eri ilmakaartesse suunatud või erilistes varjuoludes paiknevatel päikesepaneelidel peab igaühel olema oma inverter, mis päikeseelektri tavaelektrivõrgu jaoks sobivaks muundab. Kui oleks vaid üks ühine inverter kõigi erinevates kohtades olevate päikesepaneelide jaoks, võiksid päeva jooksul puude varju jäävad paneelid hakata tagasitõmbavalt mõjutama päikese käes olevaid paneele, mis mõjub kogu päikseelektrisüsteemi kogutoodangule ja süsteem seega ei saa ka oma parimal võimsusel toimida.


Praktiline suveköök
 

Kuna oli vaja leida 24 päikesepaneelile uus koht, võttis pererahvas plaani oma kaua haudunud mõtte ehitada õue kõige päikselisemasse kohta suveköök. Mõte oli teha kas siis käsitsi või elektrimootori abil pööratav suveköök, mille katusel olevad päikesepaneelid oleksid kogu päeva jooksul otse risti päikesega, mis annaks paneelidele suurima elektritootmisvõimsuse.

Artikli täismahus lugemiseks osta värske ajakiri poest või telli ajakiri TM Energia.