Päikeseelektri valikuvõimalused

Lauri Lehtinen
. Päikesepaneelid võib paigaldada ka nii, et katuse erinevatel osadel olevad päikesepaneelid toodavad ühtlasemalt elektrit kogu päeva jooksul. | Lauri Lehtinen

Päikeseenergiasüsteemide äri käib vilkalt ja enne uue energiasüsteemi hankimist tuleb end asjaga põhjalikult kurssi viia. Kodu peab vaatama kui tervikut ja päikeseenergiasüsteemi hankimisel peab arvestama, et süsteemi võimekus ja rahalised kulutused päikeseenergiasüsteemile üleminekul oleksid vastavuses.

Kui päikeseelektrisüsteemi pakkuja üritab lepingu võimalikult kiiresti sõlmida, võivad tal sellega omad tagamõtted olla. Päikeseelektrisüsteemi hankimine on alati seotud suurte või keskmiselt suurte väljaminekutega, mistõttu tasub asjasse eelnevalt piisavalt pühenduda. Kui elektrit ostes peab väiketarbija elektrile lisaks maksma ka ülekandemaksu ja energiamaksu, siis elektrit müüv väiketootja saab sellest vaid elektri eest makstava hinna, mis on jämedalt arvestades vaid kolmandik kogu elektriarvest.

Seetõttu endale ei tasu hankida liiga suure võimsusega päikeseenergiasüsteemi, sest enda energiakulutusest ülejääv elekter läheb küll üldisesse vooluvõrku, aga selle elektri eest saadav raha ei kata süsteemi ehitamisele läinud kulusid.
Teisalt on aga paljud päikeseenergiast vaimustusse sattunud tarbijad peatselt oma  algselt hangitud päikeseenergiasüsteemile laienduse ostnud ja teatud kasvupotentsiaal ei ole ju halb; siiski – ühe korraga lõplikult valminud päikeseenergiasüsteem tuleb lõppkokkuvõttes odavam kui järk-järgult tehtu.
Ka tuleks arvestada väljaminekute eripära. Päikeseenergia sobib eriti hästi kokku õhksoojuspumbaga, sest kevadel on küll päikesevalgus juba tugev, aga ruume peab siiski veel kütma. Suviti on suure palavusega jällegi võimalik õhksoojuspumbaga ruume jahutada ja energia saadakse samadelt päikesepaneelidelt.

 

Kõigepealt õue

 

Esimene ülevaatus päikeseenergiasüsteemi paigaldamiseks tuleb teha õues. Kui maja katus on sellises olukorras, et enda või naabri õue puud sellele varjuks ees on parima päikesekõrguse suunal, siis päikesepaneelide elektritootlikkus jääb selgelt alla nende teoreetilisele võimsusele. Väiksemad varju tekitavad asjad, nagu näiteks lipumast,  oluliseks takistuseks ei ole, ent näiteks kahar kuusk või laiavõraline lehtpuu on tõeliseks probleemiks. Enne kui uisapäisa uue energiasüsteemi kasuks otsustada, tasub oma kodakondsetega kasvõi moe pärast siiski aru pidada, kuivõrd olulised ümbritsevad puud, mis kavandatavat päikeseenergiasüsteemi varjama hakkaksid, pere jaoks on.

Järgmiseks tasub õuel ringi käia kompass käes, kui endal ei ole täpselt meeles, milliselt ilmakaarte suhtes krundil maja paikneb. Kui nõlvalisel maastikul on maja ehitatud põhjapoolsele nõlvale, võib juhtuda, et maja katusele paistab päikest vaid lühikese aja jooksul. Kui maja pikitelg on põhja-lõunasuunaline, siis viilkatusega maja katusekülgedele paistab päikest vaid hommikuti ja õhtuti.

Katuse enda kujust sõltub see, millise nurga all päikesekiired päikesepaneelidele langevad. See asjaolu ei ole aga siiski nii oluline, kui esmapilgul arvaks. Lamekatusel paigaldatakse samuti päikesepaneelid ju vastavatele alusraamidele, millel nende nurk päikese suhtes on reguleeritud optimaalseks. Viilkatuste puhul katusekalle oluliselt päikeseelektri tootmise koguvõimsust ei mõjuta.

 

Elektritarbimist saab ajastada

 

Enamik eramute elektritarbimist käib õhtusel ajal, mispuhul edela- ja läänesuunas olevad katusepinnad on head, et neile päikesepaneelid paigaldada. Päikesepaneelid võib paigaldada ka nii, et katuse erinevatel osadel olevad päikesepaneelid toodavad ühtlasemalt elektrit kogu päeva jooksul. Kui päikeseenergia suurim tootlikkus on pärastlõunasel ajal, võib ka tarbimise üritada samale ajale viia ja päikesepaneelide paiknemine edelasuunal olekski ideaalne.
Kodu energiatarbimist saab juhtida ka nii, et ise toodetud ja eriti odav elekter võetaks sujuvalt enda kasutusse. Tänapäevased pesumasinad ja nõudepesumasinad on  tihtipeale aegreleega. Saksa firmade tippkodumasinate puhul on nii, et need on võimalik ühendada kodu tehnikavõrgustikku, mille kaudu masinad hakkavad tööle just siis, kui parasjagu on elektrivõrgus soodsaim elektrihind. Kahjuks ei ole selline automaatika veel kasutatav ühe nupulevajutusega, aga kõikehõlmavad süsteemid  arendatakse välja kindlasti lähiaastatel.

See-eest elektri-, õli- ja puukütte puhul soojaveeboileri kaitsme seadistamine, et see ka päikeseelektriga toimiks, muudab mõõtmispõhimõtet. Sooja vee tootmine hakkab sõltuma sellest, kui suure võimsusega päikeseenergiasüsteem teha. Võib juhtuda, et sooja vee saamiseks ei pea õli või puid kütteks kasutama enam pool aastat.

 

Kui palju see võib maksma minna?

 

Päikeseelektrisüsteemi hind sisaldab endas päikesepaneelide hinda, tehniliste seadmete hinda ja paigaldamistööde hinda. Aastate jooksul on kõik hinnad odavnenud, aga üldhinna suhtes on odavnemine olnud väiksem, kui uudistes teada antud päikesepaneelide odavnemine on olnud.

Päikesepaneelide hind toodetud vati suhtes on langenud osaliselt dumpinghinnapiirangute kaotamisest tulenevalt ja ka tehnoloogia kerge arengu tõttu. Elektritehnilistest seadmetest päikeseenergiasüsteemis on olulisim inverter, mis muundab päikesepaneelides tekkiva madalpingelise alalisvoolu pingelt ja sageduselt selliseks, nagu on üldises vooluvõrgus. Hind võib olla küll veidi odavnenud, aga olulisim on see, et nüüdsed inverterid on kvaliteedilt ja kasutusealt varasematest hulga paremad.

Päikeseelektrisüsteemide paigaldustöö ei ole muutunud ei hinna ega kinnituskonstruktsioonide poolest, aga kuna paigaldusobjektid (tellimuste suurenedes) satuvad olema üksteisele järjest lähemal, on ka töömeeste paigalduskohta jõudmise kilomeetrite arv vähenenud. Lisaks on tekkinud töörutiin ja parimate töövõtete omandamise järel on juba piisavalt kogemusi. Kui päikeseelektri vati hind on üle kahe euro, siis on see selgelt liiga kõrgeks tõstetud.

 

Sulisid ka päikeseenergia alal

 

Kerge raha lootuses tegutseb päikeseenergiavaldkonnas ka selgelt ülikõrget hinda küsivaid ettevõtjaid. Tihtipeale tuleb päikeseenergia müügimees ukse taha jutuga, et kuna on lähipiirkonnas juba vastavat tööd tegemas, et siis kas ei huvitutaks ka mujal päikeseenergiasüsteemist. Müügimees üritab saada kohe lepingu sõlmimise, aga pakkumis- ja lepingudokumentides ei ole selgelt kirjas, milline on päikeseelektrisüsteemi tootlikkus.

Tihti püütakse liigkõrge hinnaga lepingut sõlmida vanemaealiste majaomanikega, keda tüssates nende kuuldes müügimees veel helistab oma ülemuselegi, kes justkui teeb veel omakorda hinnaalanduse pakkumises. Sellest hoolimata on selliste ukselt uksele käivate müügimeeste hinnapakkumiste puhul hind ikkagi tavaliselt liiga kallis ja tasub küsida hinnapakkumist paljudelt teisteltki päikeseenergia valdkonnas tegutsevatelt firmadelt.

Asjatundjate väitel võib selline kiirelt nn põlve otsas tehtud hinnapakkumine olla ka tehniliselt jabur – müüdav päikesepaneelide hulk ei pruugi päikesepoolsele katuseosale ära mahtuda, vaid osa tuleb paigaldada ka neile katuse osadele, kus  päikesest saab elektrit vaid lühikese aja jooksul päevast.
Kogenud ja pikalt päikeseenergeetika ala töötanud ettevõte on kindlam ka selle poolest, et energiasüsteem on palju muudki kui vaid vajadus osata päikesepaneele katusele paigaldada. Tähtsad on ka elektrotehnilised oskused ja kodutehnika seadistamine. Kaablid näiteks tuleb paigaldada selliselt läbi katusekatte, et läbiviigukohad lekkima ei hakkaks.

 

Millal asi end ära tasub, seda täpselt öelda ei saa

 

Jämedate arvutuste kohaselt võib ette ennustada, et päikeseenergiasüsteem tasub ennast ära veidi üle kümne aasta jooksul, kui eelnevad arvutused on paika pidanud ja päikeseelektri saab suuremalt jaolt ise ära kasutada. Mainitud arvutus ei ole aga sugugi täpne, sest keegi ei oska ette aimata, milliseks kujuneb elektri hind tulevikus.
Erinevate tootmis- ja seadistusmeetodite tõttu võivad hinda mõjutada ka tehnilised ja  müügiturgudega seotud asjaolud, millest praegu veel ehk aimugi ei ole.

Täpsem hinnaarvestuspõhimõte ongi investeerimiskapitalilt saadav kasum. Hetkel on olukord selline, et hästi tehtud päikeseenergiasüsteem toodab osapooltele investeeritud euro kohta kümneprotsendilise kasumi. Kui pangasäästude intressid on nullis, siis tasub küll raha päikeseenergiasüsteemi hankimiseks ära kasutada.

Magno Kure firmast Smartecon OÜ ütleb, et kui rääkida tasuvusest, siis enamjaolt on see loogika õige. "Kui räägime eramajadest, siis elektri börsihind ei ole sugugi nii oluline, sest suurim kasu tuleb tänu säästmisele. Seega oluline on elektriarve suurus, mis sisaldab lisaks elektri enda hinnale ka võrgutasu ja muid makse. Ehk börsihind mõjutab täna elektriarvet umbes kolmandiku ulatuses, tulevikus maksude kasvades pigem isegi rohkem,  kui lähtume muu Euroopa praktikast, kus börsihind võib olla isegi nii vähe kui 15-20% elektriarve suurusest.  Jaama enda seadistamine hinda ei mõjuta, ainuke võimalus on lihtsalt valida, kas kasutada elekter ise ära, näiteks suunates vett kütma, või lasta see võrku," kommenteerib Magno Kure. 

Päikeseenergiasüsteemide ehitamiseks on olemas mitmesuguseid rahastamissüsteeme ja tänapäevaste intressidega on ka pangalaen mõistlik lahendus. Saab arutleda selliselt, et kinnistu elektriarved püsivad samal tasemel kogu laenuaja, kasvõi 15 aastat, misjärel päikeseelektrisüsteem ja sellest saadavad säästud saab täielikult kasutusse võtta. Tänapäevaste päikeseenergiasüsteemide kasutusajaks võib eeldada  25–30 aastat, mistõttu pikas perspektiivis tasub päikeseenergiasüsteem ennast ära. Lisaks on päikeseenergiasüsteem selline investeering, et üldiselt tõstab see ka kohe maja müügiväärtust.

 

Elektrilepingutes suured erinevused

 

Päikeseelektrit tootva väiketarbija puhul on elektrilepingud ja majas olev elektrimõõtur olulised siis, kui päikeseenergiasüsteem toodab elektrit üle omaniku vajaduse. Osa elektrimüüjaid maksab oma võrku saadud ületoodetud päikeseelektri eest täpselt sama palju, kui nende endi müüdud elektri kilovatt maksab.

Elektrilepinguid võrreldes peab oskama näha tervikut – väiketarbija ostetavat elektrit on aasta kohta igal juhul rohkem, kui ta ise oma päikeseenergiasüsteemi ülejäägina suudab müüa. Seetõttu on hea teada tootmise ja tarbimise vahekorda, mitte keskenduda sellele, kui palju enda päikeseenergiasüsteemi ületoodetud elektri müügist saada võib.

See, mida mõjutada ei saa, on oma elektrimõõturi näit. Uusimate elektrimõõturite puhul on võimalik teha leping, mille kohaselt elektri müüja kohustub jälgima kogu oma majapidamise elektri netokulu ehk faasitarbimist. See sõltub sellest, millised on elektrivõrgufirmal tehnika ja arveldustavad.

Faasitarbimise maksustamine põhineb sellel, et 400voldise kolmefaasilise elektriga maja kasutab võrguelektri kolme faasi väga ebaühtlaselt. Igast pistikupesast kasutavad valgustid ja kodumasinad 230voldisest elektrist tavaliselt vaid üht faasi, elektripliit kaht ja kompressorilaadsed masinad ehk kõiki kolme faasi samal ajal.

Kolmefaasiline päikeseelekter on ühtlaselt ühendatud kõigi faasidega, mistõttu pistikupesa ühest faasist võib pesumasin kulutada rohkem energiat, kui päike selle pistikupesa jaoks toodab, aga kaks muud faasi annavad elektrit võrku. Väiketarbijale on soodsam, kui elektrifirma ei eristaks erinevate faaside koormusi, vaid arvestaks nii, justkui ka pesumasin saaks kogu vajaliku energia päikeseelektrist.

 

Elektrit on raske talletada

 

Paar aastakümmet tagasi oli eramaja oma iseseisev elektrivarustus utoopia. Ka akutehnika ei olnud toona veel tänapäevasele tasemele arenenud; kantavad suured tööriistad ja elektriautod olid peaaegu mõeldamatus ja akudki olid lühiealised. Ka tänapäevase tehnikaga ei ole veel võimalik suvel toodetud päikeseelektrit mõistlikult talveks varuda.

Tarbija jaoks on juba olemas müügil koduakusid, aga nende kasutamine vaid päikeseelektri kogumiseks ei ole tänapäeval veel majanduslikult mõistlik. Asja saab parandada sellisel moel, kui kasutada akusid talvel võrguelektri hinnatippude maha lõikamiseks.

Sarnased artiklid