R32 vallutab õhksoojuspumbad. Kas see on ikka turvaline?

TM Kodu&Ehitus
R32 on kiiresti välja vahetamas R410A, mis on üldiselt kasutuses just õhk- ja õhk-vesi soojuspumpades. | Shutterstock

Mida tähendab märge R32, mida on õhksoojuspumpadel üha rohkem näha? Kas üldse tasub enam osta R410A-märgisega soojuspumpa? Millal lõpetatakse R410A-seadmete remont ja hooldus? R32 on kergesti süttiv; nii et kas see ikka on turvaline?

R32 on keemiline ühend, mida nimetatakse külmaaineks. Külmaaine on õhksoojuspumpade jaoks sama tähtis kui inimesele soontes voolav veri. Külmaaine ülesanne õhksoojuspumpades on juhtida soojust väljast hoonesse või siis jahutamise puhul vastupidiselt.

Külmaaine nimetus tuleneb külma tekitavatest masinatest ja jahutamisest, kus algselt on külmaaineid kasutatud. Külmkapp ja soojuspump on tööpõhimõttelt samad. Täht R tuleb inglise keelest ja tähistab külmaainet (refrigerant). Number on antud molekulaarstruktuuri põhjal. R32 ehk difluorometaan (CH2F2) ei ole mingi uus külmaaine; seda on kasutatud ühe osisena paljudes külmaainesegudes. Külmaaineid on sadu, millest suur osa on segud; muuhulgas sisaldab R410A 50% R32 ja 50% R125.


Miks külmaaine välja vahetatakse?
 

EL-i kliimat puudutavad seadusandlikud dokumendid fluorgaasi suhtes eeldavad kõikide nn kasvuhoonegaaside vähendamist. Fluorgaasi määruse eesmärk on astmeliselt vähendada kasvuhoonegaasideks liigitatavaid fluori sisaldavaid nn f-gaase, mida enamus praegusajal kasutusel olevatest külmaainetest ka on.
F-gaaside kasutamist on kavas 2015. aasta tasemelt aastaks 2030 vähendada vaid viiendiku võrra. Seda aga ei suudeta saavutada, kui osade külmaainete kasutamist ei lõpetata täielikult ja nende korvamiseks ei otsita keskkonnasõbralikumaid lahendusi.
Olgugi et külmaaine on soojuspumbas suletud ringluses, pääseb seadme vigastumisel või vananemisel kahjulikku gaasi siiski atmosfääri. Autode konditsioneeride kompressoritest lekib nende ehituse tõttu pidevalt vähesel määral külmaainet.

R32 on kiiresti välja vahetamas R410A, mis on üldiselt kasutuses just õhk- ja õhk-vesi soojuspumpades. R32 mõju kliimasoojenemisele on R410A omast vaid kolmandik. Juba aastaid on R32 olnud laialdaselt kasutuses Jaapanis, Austraalias ja Uus-Meremaal.

Ka R410A sisaldab 50% R32, nii et külmaaine omadused soojuspumpades oluliselt ei muutu. Tavainimene ei tee vahet, kumma külmaainega soojuspump töötab.
Külmaaine R410A kasutamine uutes alla 3 kg õhksoojuspumpades on keelatud alates 1. jaanuarist 2025. Vanu seadmeid tohib siiski hooldada ja remontida vähemalt aastani 2030 ja eeldatavalt kauemgi.


Soojenemismõju arvutatakse teguriga

 

Kasvuhoonegaaside soojendamismõju väljendatakse GWP-teguriga (Global Warming Potential), mis on ühe kilogrammi gaasi soojendamismõju võrrelduna süsihappegaasi soojendamismõjuga. Näiteks kilo R410A-külmaainet, mille GWP on 2088 süsihappegaasi ekvivalentkilo, on atmosfääri jõudnuna võrdne sama hulga süsihappegaasiga, mis tekib 17 400 kilomeetri autosõiduga, mille süsihappegaasi heitmed on 120 g/km.

Tootmiskvoodid mõjutavad, et kiiremini siirdutaks keskkonnasõbralikemate külmaainete kasutamisele. Tootjatel on kvoodid süsihappegaasi tonnide kohta, mille põhjal soojuspumpadesse pandavad külmaained tegurite kaudu välja arvutatakse. Ka väljastpoolt EL-i sissetoodavatele eeltäidetud seadmetele on oma kvoot.

Väiksema teguriga külmaaineid kasutavaid seadmeid võib valmistada rohkem, ilma et kvoodid täituksid. R32-seadmeid (GWP 675) võib toota samasuguse külmaaine hulgaga kolm korda rohkem kui R410A-ga täidetud seadmeid.


Kergelt süttiv

 

Üks R32 omadus on siiski tekitanud palju arutlusi – see on R32 liigitamine kergelt süttivaks gaasiks. Olgugi et R32 süttib alles kõrge temperatuuriga, on siiski piirangud ruumi suuruse suhtes, kuhu R32 sisaldav seade paigaldatakse. Testimisel on R32 süttinud, kui seda kuumutada propaanileegiga, aga on ka kustunud koheselt, kui leek on kõrvale keeratud.

R32 süttivus tekitab muutusi paigaldustöödel, sest mitmete õhksoojuspumpade tootjate juhiste kohaselt ei tohi siseruumides torude äärikühendusi kasutada. Vähemasti ühe tootja uued siseruumide seadmed on varustatud pikemate torudega, mis ulatuvad paremini läbi paksude seinte välja. Kui toruühendus jääb siseruumi, tuleb see teha kõvajoodisena.


Kas R410A on juba ajalugu?


R410A-ga toimivaid õhksoojuspumpasid võib jätkuvalt soetada; siiski pole garantiid, milline on külmaainete hinnamuutus viie või kümne aasta pärast. R410A on mittesüttiv, aga R32 on süttiv külmaaine. Ka võimsuse, paigalduskoha ja seadme täimisega uue külmaainega võib R32 puhul ette tulla piiranguid, aga R410A-ga toimivatele vanadele seadmetele ei ole tulemas hooldus- või kasutuspiiranguid enne 2030. aastat.
R32 hea omadus on lisaks väiksemale GWP-tegurile ka veidi parem kasutegur. Halb on see, et R32 põleb, kuigi süttib alles kõrge kuumusega. Et R32 kuumgaasi temperatuur on kõrgem, siis R410A kasutavates seadmetes ei ole nende külmaainet võimalik otse välja vahetada R32 vastu.

Sarnased artiklid