Kontrollküsimused ehituslepingu sisu sõnastamiseks

Kristjan Arunurm
Shutterstock

Ehituslepinguni jõudnud tellija on tõenäoliselt teinud mahuka eeltöö: olemas on sobiva planeeringuga maatükk, välja on valitud maja projekt ja pädev ehitaja, otsustatud projekti eelarve ning maja valmimise aeg. Järgmine samm on koostada ehitusleping, mille detailsus tagab, et kirjapandu on selgelt arusaadav ka sellele, kes pole tellija ega ehitaja vaheliste läbirääkimistega kursis.

Alljärgnevates soovitustes lähtume eeldusest, et ehitusprojekt on juba koostatud ning objektil asub tööle üks töövõtja.

 

Mis on tellimuse sisu?
 

Ehitatava maja omadustes võib kokku leppida lepingule lisatava ehitusprojekti baasil, viidates soovitud kvaliteedinõuetele. Korralik ehitusprojekt annab ka ehitajale võimaluse oma tööd täpsemalt kavandada ning väldib hilisemaid vaidlusi tööde mahu üle.

Edasi lugemiseks

Sarnased artiklid