Korterelamute rekonstrueerimistoetust oodanud ühistud on kulutanud ettevalmistusele üle 1,5 mln euro

kodus.ee
Shutterstock

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) kogus aasta alguses andmeid ühistute kohta selgitamaks välja, kui palju korteriühistuid jäi riiklikust renoveerimistoetusest ilma ning millises mahus kulutusi on  ühistud teinud riikliku toetusraha saamise ettevalmistumiseks. 

"Vastuste analüüs veel käib, kuid mõned esialgsed numbrid saab juba välja öelda," rääkis liidu juhatuse esimees Andres Jaadla EKÜL Virumaa korteriühistute foorumil.

Küsitlusele vastanud kolmesajast korteriühistust üle poolte olid juba renoveerimisprotsessi ette valmistama asunud ning suur osa neist selleks ka juba reaalseid kulutusi teinud. "Küsitluses uuriti, milline oli toetuse taotlemiseks ettevalmistusi teinud korteriühistute planeeritud renoveerimismaht ja kui palju kulutusi tegid korteriühistud heauskselt renoveerimise ettevalmistuseks, lootes võimalusele rekonstrueerimise toetuse taotlemiseks.Praeguste andmete põhjal saab öelda, et projekteerimisele on ühistud kulutanud pea 1,5 miljonit eurot ning tehnilise konsultandi teenusele on kulunud kokku 260 000 eurot. Kuid nagu öeldud, andmete analüüs alles käib ning ning olen kindel, et need summad on veel suuremad," märkis Jaadla.

80,4% küsitlustele vastanuist plaanis taotleda 40% riiklikku rekonstrueerimistoetust. „See on nukker statistika,  ühistud olid kogu keeruka ja kulumahuka ettevalmistusprotsessi  läbi teinud heas usus, et riiklikud renoveerimistoetused jätkuvad. Teades kui raske  ja vaevaline on ühes korteriühistus üksmeelele  jõudmine ja ühistu rekonstrueerimise eeltegevusteks vajalike  kulutuste otsustamine  mõjub see kindlasti halvasti inimeste  valmisolekule omas majas tulevikus midagi ette võtta,“ nentis Jaadla.

Sarnased artiklid