Kui kõrgelt tuleks muru niita?

Kaja Kurg
Kodu & Aed
Muru niitmine | Shutterstock

Päike juba piilub ja peagi saab muru niitmine hoo sisse. Ent milline oleks murule parim pikkus?

Eestis levinud murusegude puhul on sobivaim niitekõrgus 4,5-5,5 cm. Sellist kõrgust taluvad murukõrrelised kõige paremini ja see kahjustab neid kõige vähem. Liiga madalalt niites ei moodustu tihedat juurestikku, taimed on nõrgemad ja vastuvõtlikumad põuale, tallamisele ja muule keskkonnatingimustest tingitud stressile. Selle tagajärjel kannatab muru välimus.

Madalamat niitmist taluvad vähesed murukõrrelised (näiteks kasteheinad, lühivõsundiline ja puhmikuline punane aruhein) - neid sisaldavad kallimad seemnesegud. Kõiki murusid võib aga niita kõrgemalt kui 5scm. Pikemate taimede juurestik on tihedam ja ulatub sügavamale, tänu sellele saavad nad vett ja toiduaineid kätte ka sügavamalt mullast. Seetõttu talub kõrgemalt niidetav muru põuda paremini.

Ajutiselt tasub kõrgemalt niita ka põua ajal. Taimik püsib siis ilusam ja veeepuudus kahjustab seda vähem. Kindlasti tuleb aga niita kõrgemalt kui 5 cm niita siis, kui muru kasvab varjulises kohas - siis jääb pärast niitmist taimedele alles rohkem lehepinda, mille kaudu neelata fotosünteesiks vajalikku valgust.

Allikas: Kodu & Aed praktiline aiavihik

Sarnased artiklid