Kuidas kipsplaadid õigesti seina saada?

kodus.ee
Ebatasase seina puhul on kindlasti vajalik abiraam. | Shutterstock

Remontimisel on üks töö, millega pea iga lahtiste kätega mees hakkama saab - see kipsplaatide paigaldamine. Kuigi paigaldamine on lihtne, siis kaalult on need looduslikul toorainel baseeruvad plaadid suhteliselt rasked.

Kipsplaatidest uue seinakatte paigaldamine ei ole küll jalgratta leiutamine, ent mõned professionaalidelt saadud nutikad nipid kuluvad alati marjaks ära. Õpetame lähemalt, kuidas ebatasaseid seinu korrastada, valida tüübleid, kipsplaati lõigata ja kinnitada.

Ebatasaste seinte korrastamisel alusta abiraamidest

Ebatasase seina puhul on kindlasti vajalik abiraam. Selleks kinnitatakse tüüblite ja kruvidega seina külge abiprofiilid koos nende tagaküljele paigaldatud isolatsiooniribadega. Abiprofiilide vahekaugusteks on 62,5 cm. Seejärel surutakse isolatsiooniplaadid tihedalt vastu ebatasast seina, abiprofiilide vahele. 
Vertikaalsed metallprofiilid paigaldatakse abiprofiilidesse, seatakse loodi ja kinnitatakse küljel kruvidega paigale. Vabalt seisva konstruktsiooni puhul kinnitatakse lakke ja põrandale täiendavad horisontaalsed metallprofiilid koos isolatsiooniribadega ning vertikaalsed metallprofiilid 63,5 cm vahedega. Seejärel saab paika panna isolatsiooniplaadid ja nende järel 12,5 mm paksused kipslaadid. Kipsplaatide kinnitamiseks kasutatakse 35 mm pikkusi isekeermestavaid kruvisid, mis keeratakse sisse 25 cm vahedega.

Abiraamina võib kasutada ka puidust sõrestikku. Selleks kinnitatakse üksteisega paralleelsed ja loodis 50/30 cm puitlatid tüüblite ja kruvidega seina külge. Puitplaadikeste puitlattide alla paigutamise teel on lihtne puitsõrestikku otseks seada. Soovi korral võib puitlattide vahele paigaldada soojusisolatsiooni, misjärel kaetakse sõrestik 12,5 mm paksuste kipsplaatidega.
Välisseinte puhul soojusisolatsiooni kasutamisel tuleb isolatsiooniplaadi ja kipsplaadi vahele paigaldada niiskustõkkekile.

Kipsplaatide lõikamine on üsna lihtne

Kipsplaatide lõikamine on väga lihtne. Sirge lõike tegemiseks tuleb vaibanoaga piki sirget metallserva tõmmates kipsplaadi pealmine kiht läbi lõigata ja seejärel plaat ettevaatlikult lahti painutada. Alumise papist pinna läbilõikamiseks kasutatakse samuti vaibanuga. Lõikeservade siledaks tegemiseks võib kasutada servahöövlit. Kipsplaadi läbilõikamiseks sobib ka käsi- ja jõhvsaag. Sirgete lõigete saamiseks tuleb kindlasti kasutada metallserva.
Enne kipsplaadi seina panekut peavad sellesse olema tehtud kõik vajalikud lõiked, näiteks pistikupesade jaoks. Selleks sobib kõige paremini puuri külge kinnitatav ringlõikur.
Kipsplaatide vahekohad ja avade juures olevad ebatasasused täidetakse hiljem pahtliga ja pärast pahtli kuivamist lihvitakse need kohad liivapaberiga siledaks.

Kuivkrohvitud seinad ja kipsplaadid

Kuivkrohvitud seinte puhul kinnitatakse kipsplaadid vastava kinnitussegu abiga otse seinale. Pärast kipsplaatide sobivasse suurusse lõikamist kantakse kinnitussegu nende tagaküljele üksikute kogumitena, mille vahekaugusteks on umbes 30-40 cm. Seejärel surutakse plaadid seinale. 

Aknaavade juures tuleb kinnitussegu kipsplaadi tervele tagaküljele kanda. Plaadid koputatakse sirge puitlati ja kummist haamri abil paika ning seatakse üksteisega nii horisontaalis kui vertikaalis täpselt kohakuti. Kipsplaatide kinnitussegu parema kuivamise jaoks jätke liistu jagu ruumi nii plaatide ülemisse serva lae juures kui ka alaserva põranda juures.
Kui sein on kipsplaatidega kaetud, siis tuleb tavaliselt seinale kinnitada veel terve rida asju. Kergemate koormate kandmiseks sobivad sageli tavalised haagid. Raskemate asjade puhul aga ei saa läbi ilma tüübliteta. Lisaks universaaltüüblitele, mis ankurduvad kipsplaadi taha, on olemas veel spetsiaalsed kipsplaaditüüblid, mille saab kaasasoleva kruvide keeramise vahendi abil ilma auku ette puurimata seina sisse keerata.

Kipsplaatidest laekatte paigaldamine

Kipsplaatidest laekate sobib siseviimistluses inetu ja ebatasase või viimistlemata lae katmiseks. Aluslattidena kinnitatakse lakke 60/40 cm puitlatid. Kinnitamiseks kasutatakse betoonlae puhul tüübleid ja puitlae puhul puidukruvisid. Aluslatid seatakse vesiloodi abil täpselt loodi ning vajadusel korrigeeritakse nende asendit puitplaadikeste abil. 

Seejärel kinnitatakse aluslattidele nendega risti kandelatid. Kinnitamiseks kasutatakse alus- ja kandelattide ristumiskohtades 55 mm pikkusi isekeermestavaid kruvisid. Kipsplaatide ja põhilae vahelise ruumi võib täita soojusisolatsiooni ja/või heliisolatsiooniga. 12,5 mm paksused kipsplaadid kinnitatakse 35 mm pikkuste isekeermestavate kruvidega, mille vahekaugusteks peab olema 20 cm.

Pinna viimistlemine ja vuukimistehnika

Pikiserva korral kasutada kindlasti vuugilinti koos pahtliga. Pikiserva korral ei pea kasutama vuugilinti juhul, kui kasutada spetsiaalset pahtlit. Kasuta viimistlemiseks spetsiaalset pahtlit. Mitmekihilise plaatkatte korral täida samuti alumise plaadikihi vuugid. Kata ka kõik nähtavad kruvipead. Vuukide täitmist võib alustada alles siis, kui plaatide pikkus ei muutu enam niiskuse või temperatuuri muutumise tõttu.
Vuukide täitmiseks peab ruumi temperatuur olema vähemalt +10 °C.
Valatavate põrandate korral tehakse kipsplaatpindade vuukide pahteldus pärast põrandavalu kuivamist. Olenemata kasutatavast pahtlist tuleb nähtavale pinnale jäävate lõigatud plaadiservade vuugid katta paberist vuugikattelindiga. Kartongkattega kipsplaadid tuleb enne viimistlemist kruntida vastava krundiga.

Allikas: Bauhofi Meistriklubi, ehituspood.eu

Sarnased artiklid