Kuidas pank analüüsib, kui palju sulle kodu ostmiseks laenu anda?

kodus.ee
Shutterstock

Kodu ostmine on inimese elu üks erilisemaid hetki, kuid samas ka olulisemaid otsuseid. Millega pank aga laenu väljastades arvestama peab ning mida saad sa ise teha, et olla panga silmis tugev klient? Lähemalt seletab LHV pank. 

Esiteks on kasulik teada, et Eesti Pank on seadnud vastutustundliku laenamise põhimõtet järgides reeglid, millega pangad kodulaenu väljastades peavad arvestama. Näiteks võivad sinu või su pere finantskohustused moodustada kokku maksimaalselt 50% sissetulekutest. Finantskohustusteks loetakse kõik laenud, järelmaksud ja liisingud, mida tuleb lepingust tulenevalt teisele osapoolele tasuda.

Samuti peavad pangad arvestama ka ülalpeetavate kulu ja teiste vältimatute kuludega ning lõpuks arvestama maksevõime arvutamisel intressiga 6%, olenemata sellest, milliseks kujuneb sinu tegelik intress. See on oluline seetõttu, et pank ei väljastaks laenu kliendi maksimaalse maksevõime piirile, mis suurendaks euribori tõusu või muude ettenägematute sündmuste valguses makseraskustesse sattumise tõenäosust.

Edasi loeb laenutingimuste arvutamisel juba sinu isiklik profiil – milline on sinu erialane taust, kas sinu sissetulekud on jätkusuutlikud, millises sektoris sa tegutsed, kas sinu varasem maksekäitumine on eeskujulik jne. Kindlasti maandab panga silmis riske ja suurendab laenuvõimalusi see, kui laenu taotletakse kahe peale. Oluline tugevus on panga jaoks ka see, kui sul on varasem säästmis- või investeerimisharjumus ning oskus elada nii, et raha jääb ülegi.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid