Mida teha, et ennetada katuse lekkeid?
kodus.ee
Et vihm ühel hetkel katusest läbi ei tuleks, tuleb ennatlikult vajalikud hooldustööd ära teha. | Shutterstock

Kui katuse tavapärase hooldusega saab hakkama majaomanik ise, siis kord 5–10 aasta jooksul tasuks lasta katus professionaalsel ehitajal üle vaadata. Miks seda vaja on teha?

Kevadel pärast lume sulamist ja sügisel puudelt lehtede langemise järel tuleks katus üle vaadata, et hinnata, kas kõik katusedetailid on omal kohal. Samuti tuleks katus ning vihmaveerennid puhastada murdunud puuokstest, lehtedest ja muust prahist. Kõik need on tööd, millega saab iga majaomanik lihtsasti hakkama.

"Isegi kui silmanähtavaid probleeme pole, võiks katuse kord 5–10 aasta jooksul lasta professionaalsel ehitajal üle vaadata. Katusemeister hindab lisaks visuaalsele väljanägemisele ka materjalide seisukorda, näiteks kas temperatuurikõikumised ja UV-kiirgus on mõnda tihendit kahjustanud. Kriitilised kohad on katuseaknaid ümbritsevad tihendid, samuti katuseneelud, hari ning korstna läbiviigud," seletab BMI Monieri müügijuht Erkki Tepper.

Selline ülevaatus annab võimaluse ettevaatavalt hinnata, kas katusel on mõne aasta möödudes vaja kohendustöid teha. Näiteks tihendite vahetamisel on võimalik kõik senised katusekivid tagasi panna, uue neelutihendi paigaldus võib õnnestuda isegi nii, et katusedetaile pole vaja ajutiselt lahti võtta.

Siiski kaasnevad selliste töödega kulud, mida on hea ette teada. Samas ei tasu Erkki Tepperi sõnul aga oodata katusega seotud murede süvenemist või koguni vee tuppa tilkumist, sest siis on parandustööd juba oluliselt kallimad. Sellisel juhul võib lisaks kuluda raha soojustuse ja puitkonstruktsioonide vahetamisele, niiskuskahjustusega siseviimistluse uuendamisele jne.

 

Mida teha enne ehitusgarantii lõppu?
 

"Koos ehitajaga tuleks katuse ülevaatust teha ka siis, kui katusetöödele antud garantiiaeg hakkab lõppema. Üldjuhul on ehitusgarantii seaduse järgi 2 aastat, ent töövõtulepinguga võib kokku leppida ka pikemas ajas. Samuti oleks hea lepingus sätestada ehitusvigade tuvastamise kord garantiiperioodil ning nende kõrvaldamise tähtaeg," soovitab spetsialist.

Oluline on mõista, et ehitusgarantii ei ole tootja antud garantiiaeg katusematerjalile, mis kivikatuse puhul on näiteks 30 aastat, vaid paigaldustööle kehtiv garantiiperiood. 2-aastane garantii ehitustööle on üldjuhul piisav, sest enamasti ilmnevad kõik ehitusvead selle aja jooksul. Garantii lõpptähtaja lähenedes tuleb katus koos ehitajaga üle vaadata ning ehituspraagi ilmnemisel kirjalikult vastav akt koostada ja allkirjastada, et vead saaksid ehitaja kulul parandatud.

Kui tänavu kevadel pole plaanis lasta ehitajal katust kontrollida, peaks ülevaatuse tegema majaomanik ise. Selle töö eesmärk on veenduda, kas lumi ja jää on talvel katust kahjustanud või mitte. Kõige kriitilisemad kohad on lumetõkked, mis paksema lumega talvel võivad paigast nihkuda.

 

Neelud, hari ja läbiviigud
 

Teiseks murekohaks on Erkki Tepperi sõnul katuseneelud, mis saavad lume korduva lisandumise-sulamise-külmumisega suure koormuse. Seetõttu võib katusele kogunenud lumi paigalt nihutada neelukive, -plekke või -tihendeid, mis võib lõppeda lekkiva katusega.

Kontrollida tuleb ka seda, kas harjakivid või harjaplekk ja -tihend on omal kohal ning kinnitatud. Seejärel peaks silmadega üle käima kogu katusepinna ja tähelepanelikult üle vaatama läbiviigud. Räästaid kontrollides tuleb veenduda, et vihmavesi voolaks otse renni, mitte ei teeks seda tuulekasti kaudu. Viimasel juhul on tuulekasti laudadel veejäljed näha. Viimasena peaks üle vaatama, kas redelid ja käigusillad on terved ning tugevalt kinnitatud.

Igale katusele tekib aja jooksul sammal. Sammalt saab lihtsasti eemaldada spetsiaalse pesuvahenditega. "Kõige mõistlikum on sambla eemaldamiseks kasutada biolagunevaid pesuvahendeid, mis kantakse katusele tavalise aiapritsiga. Osa neist pole isegi vaja maha pesta, vaid tuleb lihtsalt oodata, kuni vihm oma töö teeb," soovitab Erkki Tepper. Sellisel viisil katuse puhastamisega saab täiesti vabalt hakkama majaomanik ise ning eraldi professionaali pole selleks vaja kutsuda.

Sarnased artiklid