Montaaživahud vajavad kindlat kätt

Margit Aedla
Shutterstock

Paigaldus- ehk montaaživahud tunduvad olevat lihtsad kasutada, aga see mulje on mõnevõrra petlik. Paigaldustöö puhul on oluline täpne doseerimine, sest hilisem vigade parandamine on tüütu ja mõnikord ka tulutu.

Nõu annab K-rauta üldehituse tootejuht Oliver Prokopovits. Akende ja uste paigaldamine, torude isoleerimine, avade ja tühimike täitmine on tööd, milleks osavamad inimesed ei pea spetsialisti palkama. Samas pole need ka tööd, mida tohiks teha üle jala, sest ülepaisutatud vaht ukse vahel võib lengi kõveraks painutada ning lohakalt tehtud töö puhul on puhastamine keeruline, isegi kui seda teha spetsiaalselt selleks mõeldud vahenditega.

Paigaldusvahu ostmise esimene nõuanne võib kõlada kulunult, aga see on tõesti oluline – pakendilt peab lugema infot nii otstarbe kui ka kasutamise kohta. Kuigi pudelid ja toote nimi on sarnased, ei ole kaugeltki kõik vahud ühesugused ja sama otstarbega. Üheks tööks ostetud suurepäraste omadustega vaht ei pruugi olla sugugi nii hea teise töö tegemiseks. Näiteks akende ja uste paigaldamiseks mõeldud vahud peavad paisuma piiratumalt, tagades küll selle, et soojuslekkeid poleks, aga samas peavad jääma lengid sirgeks ning puhtaks. Vahtu võib paigaldada täpselt pakendil märgitud maksimaalses ulatuses. Kui vahtu panna rohkem, muutub see seest tühjaks ja kaovad vahu isoleerivad omadused. Üldreegel on, et mida tihedam on vaht, seda paremad on selle omadused, suurte pooridega vahtu pigem ei soovitata.

Kõik vahtude tootjad pingutavad selle nimel, et tuua välja igal hooajal uusi ja paremaid tooteid. Kui varem on mõni toode pettumuse valmistanud, siis tasub uurida uuemaid lahendusi. Tootearendus on suunatud peamiselt vahustruktuurile, eesmärgiga tagada paremat soojusisolatsiooni ja vastupidavust, aga mitmed uued vahud summutavad paremini ka heli.

 

Temperatuur on tähtis

 

Mõnikord räägitakse sise- ja välistingimustesse sobivatest vahtudest. Tegelikult pole niivõrd oluline, kas vahtu kasutatakse siseruumis või väljas, vaid õhutemperatuur. Samuti on oluline, kas vahule langeb päikesevalgust või mitte. Päikeselisse kohta, näiteks aknale või uksele paigaldatav vaht võiks olla UV-kindel, eriti siis, kui pärast töid pole plaanis kohe vahtu ära katta, muidu võib see hakata UV-kiirguse toimel lagunema.
Enamik vahtusid sobib kasutamiseks nii siseruumis kui ka välitingimustes, kui temperatuur on üle 5 plusskraadi. Madala õhuniiskuse juures võib aluspinda pisut niisutada, sest vaht vajab kuivamiseks niiskust.

Kui temperatuur on madalam, ei pruugi vaht kuivada ja siis tuleks kasutada n-ö talvist vahtu, mille jaoks pole ka 10 või 15 külmakraadi probleemiks. Talvel külmaga pinda täiendavalt niisutada ei tohi, vesi jäätub ära.

Tuletõkke uste ja akende paigaldamiseks on mõeldud omakorda erinev vaht. Tavaliselt paigaldatakse tuletõkke ukse puhul vaht lengi keskele suitsupiduriks, seejärel kaetakse tulekindla villaga ja krohvitakse. Nendes kohtades, kus temperatuur võib kerkida väga kõrgeks, tuleb kasutada aga erivahtu, mida saab erikauplustest. Tuletõkkevahuga saunade ja katlamajade ahjude läbiviike ja suitsutorusid katta ei tohi.
 

Ettevaatust, liimib ja määrib!

 

Mõnikord kurdetakse, et montaaživaht ei tule mitte kuidagi käte pealt maha. Ei tulegi ja just seetõttu peabki kandma paigaldustöödel või aukude täitmisel kindaid ning soovitavalt riideid, mida pole kahju hiljem ära visata, sest vaht on äärmiselt kleepuv ja väga määriv.  

Kleepumine ja määrimine on ka põhjused, miks tuleb tööd teha kindla käega, samuti võiks teibi ja paberi või kilega eelnevalt ära katta kõik kohad, mis ei tohi vahuga kokku puutuda. Vahu paigaldamiseks tuleb panna vahupudel püstolisse ja pudelit loksutada.

Vahuvoolu saab püstoli abil reguleerida, aga sellest hoolimata tuleb olla väga ettevaatlik, et vahtu ei tuleks välja liiga palju. Vahtu tuleb paigaldada rahulikult, mitte ülevalt alla või alt üles, vaid siksakilise liigutusega, aga kindlalt. Ühelt poolt peab saama vuuk või ava piisavalt täidetud, aga teisalt ei tohi vahtu välja paisuda. Kindlasti ei tohi lasta vahtu n-ö ääreni, vähemalt kolmandik ruumi peaks jääma paisumiseks. 

Kui vaht satub valesse kohta või valgub laiali suuremal pinnal kui vaja, tuleb puhastamine võtta ette kohe ning selleks spetsiaalselt mõeldud värske vahu puhastusvahendiga. Vahend peab olema käepärast, sest hiljem vigu parandades ei pruugi pinda puhtaks saadagi. Ka juba tardunud vahu eemaldamiseks on olemas spetsiaalsed vahendid, aga paraku peab arvestama, et plekk ei pruugi täiesti maha tulla, näiteks fassaadil või välisuksel hakkab see tõenäoliselt häirima. Seega tasub teha tööd hoolikalt, isegi kui see tundub lihtne. Pärast töö lõpetamist tuleb vahupüstol jätta koos pudeliga seisma, mitte keerata seda püstoli küljest lahti. Kui pudel saab tühjaks, võib pudeli ära vahetada või püstoli puhtaks teha.

 

Vahupüstol või kõrrevaht?

 

Poe montaaživahu riiulis on tooted, mis vajavad paigaldamiseks rahvakeeli püstoliks kutsutavat vidinat, aga müügil on ka kõrrega mugavuslahendused. Mõnikord arvatakse ekslikult, et esimesed on mõeldud professionaalidele ja teised kodukasutajatele. See ei ole kindlasti nii.

Iga suurema töö jaoks võiks valida püstoliga variandi, sest ainult püstoliga saab doseerida täpselt ja korrektselt, pihustada õige koguse. Vahutorud, mis on mõeldud püstoliga kasutamiseks, saab vajadusel ka kõrvale tõsta, et hiljem tööd jätkata.

Kõrrega vahud on mõeldud väiksemaks ühekordseks projektiks, mis ei nõua perfektset tulemust ja mis tehakse kohe korraga ära, sest kõrrevahtu ei saa sulgeda ja pärast tööd jätkata. Vahupüstol võib näida kobakam ja ebamugavam, aga see mulje on petlik, tegelikult on püstoli stabiilsuse tõttu töö hoopis lihtsam ja täpsem. Lisaks ei tilgu vaht püstolist pindadele, mida võib juhtuda kõrrevahu puhul.

Tasub arvestada, et kõrrevahud paisuvad alati rohkem kui püstolivahud. Näiteks ukse või akna paigaldamisel tohib sellega täita vaid pool vuuki, samal ajal kui püstolvahuga täidetakse vähemalt kaks kolmandikku. Küll kehtib mõlema vahu puhul reegel, et selle paksus ei tohi minna paigaldamisel korraga üle 5 sentimeetri. Kui vuuk on suurem, tuleb lasta esimesel kihil vähemalt pool tundi taheneda ja seejärel võib paigaldada järgmise kihi.

 

Õige vaht õigel ajal õigesse kohta

 

Pole olemas nii head vahtu, mida valede töövõtetega ei oleks võimalik ära käkerdada, teavad spetsialistid rääkida. Mida peaks vahtudest teadma enne valimist ja paigaldamisel?

Kuidas klassifitseerida montaaživahtusid? "Vahud jagunevad: talvised, suvised ja all-season. Vähem paisuvad püstolivahud ja rohkem paisuvad kõrrevahud. Ühekomponentsed ja kahekomponentsed vahud. Talvised vahud toimivad suurepäraselt madalal temperatuuril ja vähese õhuniiskuse korral. Aastaringsed vahud toimivad võrdselt hästi nii suvetingimustes kui ka väikeste miinuskraadide korral ning sobivad aastaringseks kasutamiseks," seletab Penosili turundusassistent Anne Lulla.

Soudali tegevdirektor Priit-Hendrik Sumeri toob välja vahtude järgneva jaotuse:  

Kuivamise süsteem: ühekomponentsed ja kahekomponentsed vahud.

Väljutussüsteemide järgi: kõrrevahud, püstolivahud ja Genius Gun.

Kasutusotstarbe järgi: montaaživahud, akna- ja uksepaigalduse vahud, liimvahud, tuletõkkevahud ja spetsiifilisemad nagu kaevanduse vaht ja kanalisatsioonivaht.

Suvised  ja talvised vahud. Vahud on saadaval kasutustemperatuurile –25 °C kuni +40 °C.

Anne Lulla ütleb, et võrreldes püstolivahtudega on kõrrevahtude järelpaisumine harilikult suurem ja seetõttu on need tooted tõhusad täitmistöödel. Tihedam vaht tagab ühtlasi paremad liimimisomadused. Et kõrrevahtusid saab peale kanda kõrsaplikaatoriga, siis pole vaja teha lisakulutusi vahupüstoli ostmiseks. Kõrrevahtudega võrreldes on püstolivahtudel parem struktuur ja töötulemus on üldiselt hea kvaliteediga. Tänu vahu väiksemale tihedusele on püstolivahtude saagis suurem. Väiksem järelpaisumine võimaldab täpsemat vahu doseerimist.

"Parima tulemuse saavutamiseks tuleb ikka iga töö jaoks vastav toode valida. Näiteks tuletõkke töödele tuleb kindlasti tuletõkke vaht valida. Aknaid on võimalik paigaldada erinevate montaaživahtudega, aga parima tulemuse saab Flexifoamiga, mis talub liikuvust ja vibratsiooni kõige paremini ja säilitab õigesti kasutades termilise ja akustilise isolatsiooni," räägib Priit-Hendrik Sumeri.

Anne Lulla lisab, et kindlasti on oluline järgida vahu paigaldustemperatuuri. Külmemal ajal töötamiseks tuleb valida toode, mis on kasutatav ka madalamatel temperatuuridel.

Samuti võiks mõelda ka töö iseloomule. "Näiteks suuremate tühimike täitmiseks võiks valida kõrrevahu, millel on suurem järelpaisumine. EasyGuni vahuga on mugav täita kitsaid vuuke. Püstolivahul on väiksem järelpaisumine, mistõttu saab seda täpsemalt doseerida. Aknapaigalduseks on hea valida elastne ja väikse paisumissurvega vaht," seletab Anne Lulla.

Kui kaua montaaživahud kestavad? "Kui vaht on korrektselt paigaldatud ja ka kaetud ilmastikumõjude ja UV-kiirguse eest, siis peab vaht aastakümneid vastu," kinnitab Anne Lulla.

Ka Priit-Hendrik Sumeri rõhutab vahtude päikese eest kaitsmist. Korrektseks paigalduseks on tema sõnul lahendusi mitmeid – nii lintidega paigaldus kui ka uuem vedelmembraanide süsteem.

Kas vahu värvus mõjutab selle kvaliteeti? "Värvi mõjutab kasutatav tooraine. Samuti on mõnedele vahtudele lisatud pigmenti, mis annab tootele iseloomuliku värvi. Värv otseselt kvaliteediga ei seostu. Hea kvaliteediga vahtu iseloomustab peen poorsus, ühtlane vahustruktuur, hea vuugipüsivus, hea adhesioon aluspinnaga, kiire tardumine, ei kollabeeru ega muutu rabedaks," räägib Anne Lulla.

 

Sarnased artiklid