Naaber omavolitseb. Kas kahjude korral saab nõuda rahalist hüvitist?

kodus.ee
Korteriomaniku ainuomandisse kuulub vaid õhuruum, korteri sees olevad mittekandvad seinad, sisseehitatud mööbel, põrandakatted jms. | 123RF

 Lugaja tunneb huvi, kes peaks korvama tekkinud kahjude likvideerimise kulud, kui üks korteriomanik on ehitanud oma pesuruumi ja kanalisatsiooni ümber nii, et on oht maja kandvate konstruktsioonide kahjustumiseks või siis on valesti soojustatud ning selle selle tulemusel tekkiv kondensvesi hakkab samuti kahjustama hoonet.  

Vastab Eesti Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna.

Isegi kinnistusraamatusse on sisse kantud korterite kohta märkus, et selle korteriomandi omandiõiguse teostamine on kitsendatud teiste korteriomanike õigustega.

See vastastikuse sõltuvuse põhitõde lähtub asjaolust, et krunt ja kortermaja kuulub tegelikult omanike kaasomandisse. Korteriomaniku ainuomandisse kuulub vaid õhuruum, korteri sees olevad mittekandvad seinad, sisseehitatud mööbel, põrandakatted jms. 
Omanik ei tohi kaasomandit muuta ilma teiste nõusolekuta. Sellest lähtuvalt ei tohi omavoliliselt vahetada aknaid, kinni ehitada rõdusid, muuta küttesüsteemi. Isegi koridori avanev korteriuks on kaasomandis!

Paraku näeme igapäevaelus, et omanikud rikuvad seda põhimõtet ja teevad justkui enda korterit puudutavaid töid teiste kaasomanike nõusolekuta. Kaasomanikud võivad muidugi otsustada, et igal omanikul on õigus ise oma kulul aknad vahetada või rõdu kinni ehitada, kuid ilma vastava otsuseta ei tohi seda teha ning sageli peab seejuures järgima otsuses antud tingimusi.

Edasi lugemiseks

Sarnased artiklid