Lugeja küsib: kas võin kortermajas oma korteri küttesüsteemist eraldada?
kodus.ee
Kes oma korteri maja üldisest küttesüsteemist eraldada soovib, peab teistelt korteriomanikelt nõusoleku saama. | Shutterstock

"Meie maja köetakse kaugküttega, ent majas on ka tsentraalgaas. Soovin oma korteri gaasiküttele üle viia, aga kas selleks, et küttesüsteemist eralduda, on tarvis ka korteriühistu või teiste korteriomanike nõusolekut? " päris lugeja.

Vastab Eesti Korteriühistute Liidu jurist Margus Saulep:

Riigikohus on asunud seisukohale, et kui ühistu liige soovib eralduda üldisest küttesüsteemist ja minna üle alternatiivsele kütteliigile, siis vajab ta selleks kõigi teiste kaasomanike (ühistu liikmete) nõusolekut.

Asjaõigusseaduse (AÕS) § 74 lg 1 kohaselt võib kaasomandis olevat asja võõrandada või koormata, samuti asja või selle majanduslikku otstarvet oluliselt muuta ainult kõigi kaasomanike kokkuleppel.  Antud õigusnormile viidates, on riigikohus  leidnud, et korteri eraldamine elamu üldisest küttesüsteemist on ühtlasi ühise asja oluline muutmine, seega küsimus, mida tuleb lahendada üksnes kaasomanike kokkuleppel. Selle kokkuleppega on võrdsustatav korteriühistu üldkoosoleku otsus, mille poolt on hääletanud kõik korteriomanikud. Kõigi korteriomanike nõusolek on nõutav, kui majas on üks ühine küttesüsteem. Samamoodi vajaks üldkoosolekul kõigi ühistu liikmete poolthäält otsus, millega nõutakse alternatiivsele kütteliigile üleläinud liikmelt korterisisese küttesüsteemi taastamist selle esialgsel kujul.

Sarnased artiklid