Omavoliline ehitamine või remontimine võib tuua rahalise karistuse

kodus.ee
Peab teadma, milliseid remonditöid võib kooskõlastuseta teha, milliseid mitte. Ja milliste muutuste puhul on tarvis ehitusluba. | Shutterstock

Enne, kui asud ehitama või remontima, tasub siiski uurida, kas plaanitud tegevus on seaduslik. Võib küll tunduda imelik, et pead oma kodu remontimisel igal sammul aru andma, kuid see on siiski vajalik, kirjutab Domus Kinnisvara konsultant Kaili Tamm.

Järelevalve meie enda kodude turvalisuse eesmärgil suunatud kohaliku omavalitsuse pädevusse ning seadusega sätestatud, kuidas tohib ehitada.

Kooskõlasta oma ehitustegevus kohalikus omavalitsuses või küsi nõu oma ala spetsialistilt!

Igas vallas ja linnas on oma kindlasti just ehitustegevuse järelevalvele spetsialiseerunud ametnik. Tavaliselt piisab esimese info saamiseks telefonikõnest kohalikku omavalitsusse, et saada teada, kas plaanitud ehitustegevusele on vaja luba küsida.

Millistele ehitustegevusetele on tavaliselt vajalik kohalikust omavalitsusest luba küsida?

Reeglina on kõikidele ehitistele, mis on üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga ja üle 5 m kõrged, vajalik kooskõlastus. Samuti, kui tehakse ruumides selliseid muudatusi, mis muudavad kandekonstruktsioone või on muud olulised muudatused algsest projektist.


Tihti rikutakse seadust teadmatusest
 

Kõige kurvemad ja paraku kõige tavapärasemad seaduse rikkumise juhtumid on nii-öelda tavapärased remondi- ja parandustööd.

Näiteks uue kerise paigaldamisel ei jälgita tootja poolt ette nähtud paigaldusjuhendit ja saun võib seetõttu muutuda potentsiaalseks tulekahjukoldeks.

Tihti ehitatakse kinni kortermaja rõdud luba küsimata. Tulemuseks on kirju kortermaja ning välistatud pole, et selle tegevusega saab kannatada maja fassaad või niiskus- ja/või soojapidavus.

Ka kooskõlastamata akende ja uste vahetus uute ja paremate vastu võib olla trahvitav.  

Kontrolli, kas su kodu asub miljööväärtuslikus piirkonnas või on vajalik Muinsuskaitseameti luba!

Kui hoone  asub näiteks miljööväärtuslikus piirkonnas, ei tohi kindlasti oma tahtmise järgi vahetada aknaid, uksi, katust ega ka teha fassaaditöid. See tähendab, et su maja on alal, mille planeerimisele ja ehitamisele on kehtestatud piirangud, mis tulenevad piirkonna ajaloolis-kultuurilisest eripärast ja vajadusest seda säilitada. Näiteks Tallinnas on miljööväärtuslikeks aladeks nimetatud Kadriorg, Kalamaja, Kassisaba, Kitseküla (Tallinn-Väike), Laevastiku, Nõmme, Pelgulinn, Raua, Tatari, Torupilli, Uue Maailma ja Veerenni piirkond.

Tööde teostamiseks mälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal on vaja taotleda Muinsuskaitseameti luba. Luba on vajalik ka mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise uuringuteks kui see toob kaasa uuritava objekti muutmise (nt viimistluskihtide uuring).

Näiteks Tallinna vanalinnas akende vahetus plastikakende vastu võib tuua kaasa nii rahatrahvi kui ka kohustuse paigaldada nõuetele vastavad aknad.


Omavoliline remontimine võib tuua kaasa rahatrahvi
 

Kohalikul omavalitsusel on järelevalvemenetluses õigus trahvida ebaseaduslikult teostatud ehitustegevuse eest. Ainuüksi 2017 aasta jooksul alustas Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet 109 väärteomenetlust ebaseadusliku ehitamise kohta, millest umbes üle poolte on lõppenud rahalise karistusega.

Seetõttu on kõige õigem alati enne tööde alustamist kooskõlastada oma tegevus kohalikus omavalitsuses ning hoida ka dokumentatsioon korras. Abi saab selleks näiteks oma ala spetsialistidelt, kes teavad, milliseid dokumente ja kuidas on vaja esitada.

Alati on mõistlik oma ehitustegevusega seotud dokumentatsiooni alles hoida. Ka siis, kui selleks otsest kohustust ei ole. Nii näiteks seadmete kasutusjuhiseid, akende spetsifikatsioone. Võib olla juhuseid, kus seadme remontimiseks või toote asendamiseks on hea teada alginformatsiooni.

Allikas: Domus Kinnisvara

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid