Pealinn seadis rõdul pesu kuivatamisele ja vaipade kloppimisele reeglid

kodus.ee
Tallinnas ei tohi pesu kuivatada rõdupiirdest kõrgemal. | Shutterstock

Pole sugugi nii, et kui tahad, riputad Tallinnas aga susped korrusmaja rõdule tõmmatud pesunöörile või klopid vaipa seal, kus meeldib: pealinna heakorraeeskiri sätestab siingi kindlad reeglid.

Tallinna linna heakorra eeskirja kohaselt on keelatud kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal. Samuti on pesu keelatud kuivatada avalikul maa-alal selleks mitteettenähtud kohas.

Paljud inimesed klopivad oma tolmuseid vaipu rõdudel või aknast välja, ent ka selle kohta on Tallinna linna heakorra eeskirjas regulatsioon olemas: eeskirja § 13 lg 18 järgi on keelatud kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel. samuti on keelatud asetada akna välisküljele sinna mitte sobivaid esemeid ning toiduaineid. Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 alusel.

Allikas: Munitsipaalpolitsei Amet

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid