Tänapäeval saab majaomanik ise katusele rullmaterjale paigaldada

kodus.ee
Tootja

Kui varasemalt oli bituumenist rullmaterjalide paigaldamine üsna keerukas ning eeldas professionaalse katusefirma palkamist, siis nüüd saab selle tööga hakkama iga majaomanik ise. 

Nii ei ole viiruseohtlikul ajal vaja majapidamisse inimesi lisaks kutsuda ja kui tellida katusematerjal mõne ehituspoe e-poest koos kohaletoimetamisega, saab ehitusmaterjalid kätte täiesti kontaktivabalt,  kirjutab bituumenkatusetootja BMI Icopal Eesti juht Kedri Ojala. 

Varem oli bituumenist rullmaterjalide katusele paigaldamine  keerukas seepärast, et töö eeldas paaniservade spetsiaalse gaasipõletiga kokkukeevitamist. Tegemist on professionaalsetele ehitajatele mõeldud tööriistaga, millega kasutamisel kaasneb lahtise leegi tõttu ka tuleoht. Uute materjalidega pole aga seda vaja teha, kuna need on varustatud mõlemas servas liimiribadega või on katusekattematerjali kogu aluspind iseliimuv. Tänu nendele uuendustele saab iga majaomanik ise paigaldada uue katusekatte katusele alates kaldega 3°.  Katusekalle 3° tähendab kõrguste vahet 5 sentimeetrit iga meetri kohta. 

Bituumenmaterjalide paigaldamiseks on tööriistadest vaja vaid haamrit või kruvikeerajat olenevalt sellest, kas materjal kinnitatakse naelte või kruvidega, vaibanuga paanide õigesse mõõtu lõikamiseks ning silikoonipüstolit kummibituumenliimi kasutamiseks ühenduskohtades, kus ei ole iseliimuvat kihti. 
 

Rullmaterjalid eeldavad siledat aluspinda

Bituumenist rullmaterjalide aluspind peab olema ühtlane, kõva ja liikumatu. Selleks võib olla vähemalt 2,1 cm paksune täislaudis või niiskuskindel OSB-plaat. Kindlasti ei tohi aluspinnas olla suuremaid pragusid ning teravate servadega üleminekukohti: kuid need seal on, siis tuleb aluslaudis välja vahetada. Puiduniiskus võib olla maksimaalselt 20% kuivaine massist. Katuse aluskatet rullmaterjalid ei vaja. 

Kui järsema kaldega (al 11°) viilkatusele tuleks paanid paigaldada vertikaalselt katuse harjast räästa suunas, siis laugele  alla 11° kaldega katusele hoopis horisontaalselt räästaga paralleelselt. Horisontaalne paigaldamine toimub alt ülespoole, ülemise räästa või katuseharja suunas. Horisontaalne paigaldus on seepärast laugel katusel parem, et vihmavesi voolab üle paaniservade katusekallet allapoole, kuid ei saa ennast paani alla pressida.
Rullmaterjali paanid kinnitatakse enamasti laia peaga kuumtsingitud naeltega, mis peavad laudisest läbi ulatuma. Kui laudis jääb pööningu poolt alt nähtavale, võib materjali kinnitada ka laia peaga kruvidega, mis ei pea ilmtingimata laudisest läbi minema. 

 

Iseliimuv kate tagab lihtsalt paigalduse ja hea veepidvuse
 

Sõltuvalt tootest on rullmaterjali alumine vastu laudist minev pool kaetud kas täielikult liimiga või siis liivaga ning 10 cm laiuse iseliimuva liimiribaga.
Paanide ülemine pool on aga jagatud nakkuva sileda osa ning kiltkivist puistematerjaliga osa vahel. Tavaliselt on rulli ülevalpool olev liimi- või nakkuva bituumeni riba 10 cm lai, kuid mõnel rullmaterjalil on sileda nakkuva osa laius lausa pool rullist (50 cm). See tähendab seda, et katus saab kahekihilise katte kogu katuse ulatuses. See omakorda tähendab topeltkaitset katusele. Puistematerjal toimib katusematerjali kaitsena. 

Rullmaterjalide paigalduspõhimõte on sõltumata tootest ühesugune – tööd alustatakse katusepaani paigaldamisest katuse servast. Järgmine paan kinnitatakse eelneva peale nii, et selle liimiriba on nakkuva sileda osaga omavahel täielikult kohakuti ning tekib ülekate. Kõik paanid kinnitatakse järgmise paani iseliimuva osa alla jäävas servas laudise külge naeltega või kruvidega.

Liimiribasid kattev kaitsekile tuleb eemaldada alles pärast naelte või kruvidega kinnitamist. Kahekihilise katte puhul tuleks alustada ilma puistematerjalita kattematerjali riba paigaldamisest katuse serva (eeldab rullmaterjali pikkupidi pooleks lõikamist), tänu millele jääb katus kahekihiline ka katuse äärtes (vt. lisatud joonis).

Kohtades, kus paane tuleb jätkata pikkupidi, kasutatakse vähemalt 15-sentimeetrist ülekatet. Kõik jätkukohad, kus materjal kinnitatakse puiste- materjaliga kaetud pinnale, tuleb paanid kinnitada laudise külge naeltega või kruvidega ja seejärel liimida kummibituumenliimiga.
Paanide ülemine ja alumine otsaserv kinnitatakse hermeetilisuse tagamiseks räästapleki külge samuti spetsiaalise kummibituumen- või vuugiliimiga. Räästaplekini jõudes peab veenduma, et et paan oleks räästapleki külge liimitud kogu pikkuses. Katusekatte serv peab olema paigutatud katuse servapleki valtsiga kohakuti, räästapleki kohal peab aga paani otsaserv olema valtsist 20 mm võrra ülespoole. 

Lisaks rullmaterjalidele saab vähemalt 11° kaldega viilkatusele panna ka bituumensindleid, mille paigaldamine on sama lihtne ja kiire. Sindlitega saab kergesti muuta katuse välisilmet, kuna neid toodetakse väga erineva kuju, värvitooni ja varjunditega. 

 

Jälgi õhutemperatuuri
 

Bituumenist katusematerjali paigalduse eeltingimuseks on soojemad ilmad: rullmaterjalide puhul peab õhutemperatuur vähemalt +10 °C ja sindlitel vähemalt +6 °C. Kui õhusooja on alla selle ning tingimata on vaja uut katust panna, tuleb materjali 2–3 päeva enne paigaldamist soojas (+20 °C) hoida.
Kindlasti ei tohi rullmaterjali paigaldada miinuskraadidega, sest külmaga muutub materjal rabedaks ning võib murduda. Samuti ei toimi külmakraadidel korralikult liim. Kevad annab aga üha jõulisemalt endast märku ning külmakraadide oht muutub iga päevaga aina väiksemaks, nii et ilm peagi enam katuse paigaldamist ei takista. Kindlasti tuleb paigaldusel jälgida konkreetseid tootjapoolseid juhiseid valitud katusematerjalile.

Sarnased artiklid