10 nõuannet uue ahju ehitamiseks või vana parandamiseks
TM Kodu & Ehitus
Tulekolde ehitus või parandamine usalda kogenud meistrile. | | Shutterstock

Need 10 lihtsat sammu hõlbustavad koostööd pottsepaga ja kindlustavad soovitud lõpptulemuse, kui kütteseade vajab põhjalikumat parandamist või uus ehitamist.

1. Meistri kutsetunnistus

Kontrolli, et teenuse pakkujal on kehtiv pottsepa kutsetunnistus.

2. Meistri portfoolio

Tutvu pottsepa varasemate töödega. Kas tema portfoolio vastab ootustele?

3. Sinu vajadused

Selgita koos meistriga, millist kütteseadet vajad. Kas tead ruumi soojavajadust? Kas planeerid abi- või põhikütet?

4. Sobivus korstnaga

Meister aitab kindlaks teha, kas planeeritav kütteseade sobib olemasoleva korstnaga. Vajadusel soovitab ta sobiliku korstna.

5. Põlemisõhu vajadus

Nüüdisaegsed energiasäästlikud majad võivad vajada tahkekütte toimimiseks täiendavat põlemisõhku.

6. Ehitusluba

Küttesüsteemi ehitus on ehitustegevus, mis vajab kooskõlastamist kohaliku omavalitsusega. Kütteseadme ja korstna asukoht peavad olema märgitud ehitusprojektil. Sellele vastavalt saab pottsepp koostada küttesüsteemi eskiisi ehk lihtsa joonise. Kirjalikku nõusolekut kohalikult omavalitsuselt peab küsima ehitise omanik, seda pottsepp teha ei saa.

7. Hinnapakkumine

Küsi pottsepalt kirjalik hinnapakkumine.

8. Sõlmi leping

Kindlasti sõlmi töö tegijaga leping, kus on kirjas mõlema poole kohustused. Lepingu lisas peab kindlasti olema ehitatava kütteseadme eskiisjoonis, et vältida hilisemaid arusaamatusi - siis on "pilt ees", milles kokku lepiti.

9. Dokumentatsioon

Ehitatud või paigaldatud kütteseadmele peab pottsepp väljastama dokumentatsiooni ehk ahjupassi ja kasutusjuhendi.

10. Garantii

Pottsepp annab ehitatud kütteseadmele vähemalt 2aastase garantii.

Allikas: MTÜ Eesti Pottsepad

Sarnased artiklid