9 nippi viljapuude lõikamiseks. Põhjus, milleks on vaja suvist lõikust
Väino Eskla
aiandusagronoom
Aias kasvavate viljapuude tavapärane lõikusaeg on olnud ikka varakevad. | Shutterstock

Noored viljapuud kannavad esialgul korralikku saaki ka ilma kujundamata-lõikamata. Tasapisi hakkavad aga võra sisemuses paiknevad oksad ja viljad valguspuudusse jääma. Pealegi ei suuda puu järjest suurenevat okste ja viljade hulka piisavalt toita. Kokkuvõtteks jääb osa vilju väikeseks ning varjus ka sordiomaselt värvumata. Lisaks hakkab ilmnema (sorditi kas rohkem või vähem) viljakande perioodilisus ehk üle aasta viljumine.

Niisiis: ilma algaastate võrakujunduseta metsistub (eriti tiheda loomuga sordi) puu varem või hiljem. Selliseid vanu puid leidub palju kõikjal Eestimaal.


Millal viljapuid ja marjapõõsaid lõigata?
 

Viljapuu kujundamine peaks algama juba puukoolis või müügikeskuses istikut ostes.

Edasi lugemiseks

Kodus.ee tellimus annab ligipääsu kogu kodus.ee veebilehe tasulisele sisule, sh sinna valitud ajakirjade Kodutohter, Tehnikamaailm, Kodu & Aed, Minu Aed, Jõulud, Diivan, TM Kodu & Ehitus lugudele ning muudele Ühinenud Ajakirjade väljaannete materjalidele ning kodus.ee lisalugudele.
Veebilehe sisu on paberväljaannetest eraldiseisev ning kehtiv paberväljaande tellimus ei anna ligipääsu kodus.ee lehele. Paberväljaande saab tellida veebilehelt ajakirjad.ee, kodus.ee tellimuse vormistamiseks vajuta nupule "Kodus.ee tellimus".

Sarnased artiklid