Akende piiramatud võimalused: helikindlad, isepuhastuvad, energiasäästlikud, päikesekaitsega

Kristel Üksvärav
Kui sinu kodul on ees tänapäevased helikindlad aknad, siis võid elada ka maantee ääres. | Shutterstock

Üha enam  on hakatud tähelepanu pöörama  sellele, et aknad oleksid lisaks sobivale disainile ja soojapidavusele võimalikult helikindlad ning aitaksid hoida meist eemal maantee-, tänava-, lennuki- ja raudteemüra.

Müra on meie igapäevaelus kasvav probleem ja mürasummutavad aknad on mõeldud eraldama meid tänavamürast nii elu- kui tööruumides. Helikindlate akende kasutamisega saab viia müra mõju minimaalseks ning samas on võimalik anda akendele korraga erinevaid tehnilisi omadusi: energiasääst, päikesekaitse, turvalisus, mürasummutus, isepuhastumine.


Kolmekordses paketis 5 klaasi!

 

Eesti vanim puitakende tööstuslik tootja Lasita Aken AS on puit- ja puitalumiiniumaknaid tootnud 27 aastat. Selle aja jooksul on akendele esitatavad nõuded väga palju muutunud. Soojapidavus, isikuturvalisus ja päikesekaitse on olnud peamisteks nõueteks hoonete ehitamisel ning järjest enam on kasvanud mürasummutavate akende nõudlus, et tagada elu- ja tööruumides mugav, tänavamürast ja muudest välismõjudest vaba keskkond. Tänu tehnoloogia arendamisele ja uute aknatüüpide väljatöötamisele saadakse kõik eelpoolnimetatud nõuded täita – aknad võivad olla üheaegselt soojapidavad, turvalised kindlustada päikese- ja mürakaitse ning olla ka disainielemendiks.

Mürasummutavaid üheraamseid aknaid on Lasita Aken valmistanud ja paigaldanud kaks aastat. "Mürasummutavates akendes kasutame kolmekordseid klaaspakette, kus välimised klaasid koosnevad kahest klaasist, mis on lamineeritud õhukese akustilise kilega Silence. Nimetatud kile pakub ka täiendavat kaitset UV-kiirte toime eest. Mürasummutuvuse hindamiseks kasutatakse kaalutud mürasummutusindeksit RW, mõõtühikuks dB. Sarnase klaaspaketi mürasummutusindeksiks on võimalik saavutada 44 dB, milles on arvesse võetud ka tänava ja muud müra arvesse võttev korrektuuriindeks RW+ Ctr.
Müra summutamisel on tähtis asjaolu, et konstruktsioon on täpselt nii summutav, kui hästi või halvasti summutab seda konstruktsiooni kõige nõrgem lüli, ehk antud juhul akna konstruktsioon, paigalduse tehniline lahendus ja paigalduse kvaliteet," räägib ettevõtte juht Egon Mats.

Mats lisab, et nende mürasummutavate akende näitaja RW + Ctr on 42 dB, milles on arvesse võetud tänava ja muu võimaliku müra korrektuuriindeks. Aknatüübiks on IV 98, kus lengi ja raami puitosade paksuseks on 98 mm, mis tagab hea mürasummutuvuse kogu akna konstruktsioonile ja vastava tugevuse, sest suuremate mitmeosaliste akende kaal võib ulatuda kuni 500 kg.

Selleks, et kindlustada ka paigaldatud akna mürapidavus, tuleks paigaldusel kasutada isepaisuvaid paigaldustiheneid, vastavat paigaldusvahtu ning kileteipe nii sees- kui väljaspool, mis kokkuvõttes tagavad paigaldussõlme mürapidavuse. Vastava akna hind on mõnevõrra kallim aknast, mille mürapidavus on madalam, aga saavutatud efekt piirkondades, kus on palju häirivat müra kaalub selle kindlasti üles.

Messil Eesti Ehitab esitles Lasita Aken ka töötajate konstrueeritud müraboksi, kus messikülastajad said subjektiivselt hinnata akna mürasummutavust.


Ka katuseaken summutab
 

Velux Eesti OÜ müügidirektor Toomas Aavisto kinnitab, et katuseakna helikindluse põhiliseks teguriks on aknaklaas (aknaklaas võib olla 2-, 3- või 5-kordne). Mida paksem klaas, seda helikindlam katuseaken. Helikindluse juures on tähtis ka akende raami ja lengi vaheline tihend (või tihendid), kuid põhiliseks teguriks on siiski aknaklaas.

Uuematest lahendustest tõstab ta lisaks esile, et Velux katuseaknaid on võimalik juhtida ka juhtpuldiga ning et Veluxil on olemas elektrilised katuseaknad ja solar ehk päikese-/valgusenergial juhitavad katuseaknad. Arvisto sõnul on paljudes projektides kirjas akende helipidavuse määr või erinõue helipidavusele. Velux katuseakende helipidavus on standard klaaspakettidel vahemikus Rw= 29–45 dB. "Juhul kui on vaja veel paremat helipidavust kui 45 dB, siis saab tellida selleks eri klaaspaketi," lisab ta.


Loeb tihedus ja pakett
 

"Akende tehnoloogia on arenenud aja jooksul märkimisväärselt, erilist rõhku pannakse kodu muutmisele varasemast energiasäästlikumaks. Aknad peavad taluma suvel tugevat tuult ja vihma ning talvel lund ja jääd.  Aastate jooksul ei tohi muutlik ilm raskendada akende kasutamist ega muuta omadusi. Mis mürasummutavust puudutab, siis selle tagavad akna tihedus ja valitud klaaspakett, kusjuures erinevate klaaspakettide valik on lai," räägib Plasto Aknad OÜ esindaja Timo Kukk. Kõige paremini töötavad siin tema sõnul vanad head lahendused: paksem pakett (3-kordne), erineva paksusega klaasid, kusjuures rolli mängivad ka klaaspakettides asetsevate klaaside vahelised õhuvahed ja silence-kilega lamineeritud klaasid, paksem profiil, rohkem tihendeid. Aknapõskedel parendab helikindlust elastse montaaživahu kasutamine.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid