Kas tüübel peab? Ja kui suurt raskust?

Kyosti Isosaari
Tüübli kandevõimet mõjutab loomulikult ka see, mis materjalist on sein. | Kyosti Isosaari

Kruvitüübel ehk rahvakeeli lihtsalt tüübel suudab taluda üsna suuri koormusi. Igas kodus on tüüblite abil seinale riputatud pilte, riiuleid või muid väärtuslikke ja kaalult üsna raskeid esemeid. Kuivõrd aga tüüblite kandevõimesse saab loota?

Nii universaalsed kui ka vaid tihedast materjalist seintele mõeldud tüüblid on lihtsad ja tavalised kinnitusvahendid. Nende kasutus on lihtne, kui vaid õiged põhimõtted selged on. Aga tüübelkinnituse võib mitmel moel ära rikkuda. Üks põhjustest on näiteks vale läbimõõduga või sügavusega tüübliaugu puurimine. Liiga vähese sügavusega või puurimispuru täis olevasse auku ei ole võimalik tüüblit korralikult paigaldada.
Ja kui tüüblit on veel vägisi vasaraga oma kohale taotud, võib kindel olla, et sellise tüübli kandeomadused ei ole enam sellised, nagu tootja on määranud. Risk on ka selles, kui tüübel ei istu oma auku tihedalt ja pööramisel liigub – siis võib kindel olla, et parim ühendus kruvi keerdumisel tüüblisse on kadunud.


Tähtis on teada mõõtusid
 

Tavainimesel võib olla üsna raske arvata, millist koormust mingi kruvi ja tüübel koos taluda võivad. Tüübli kandevõimet mõjutab loomulikult ka see, mis materjalist on sein. Võrdluse jaoks otsustati hankida vaid selliseid tootepakendeid, milles olemas tüüblid koos kruvidega. Kui inimene ei ole piisavate ehituslike teadmistega, siis ise paigaldustöödel tüübleid ja kruvisid vajades tasub poest osta pakendeid, milles ongi koos nii tüüblid kui kruvid. Ja sobiva mõõduga kruvid leiab siis, kui võrrelda pakenditel olevaid andmeid enda tööks teada olevate tingimustega.


Tüübleid on mitut liiki
 

Rauapoe tüüblivaliku puhul ei pruugi eri firmade toodete vahel õieti vahet tehagi, aga kui asja täpsemalt uurima hakata, võib olla tegemist hoopis eri liiki tüüblitega.
Võrdluse lihtsustamiseks otsustati, et tüübleid testitakse vaid tihedast materjalist seintes ja näiteks plaat- või õõnesmaterjalidele mõeldud tüüblid jäeti seekord mängust välja. Ehitusplokkidele mõeldud, äsja müügile tulnud tüüblid liigitati erijuhtumiks ja neidki ei võetud võrdlusesse.

Osa betoonseintele mõeldud tüüblitest sobib kasutada ka plaatmaterjalides. Võrdluse jaoks selliseid universaalkruvisid siiski ei hüljatud, aga võrdlus jagati kahte jakku, mille mõlema suhtes olid samad hindamispõhimõtted.
Võrdluse tulemuste põhjal võib tagantjärele targana öelda, et mainitud otsus oli äärmiselt õige: kuigi vastupidiselt oleks ju võinud kahelda universaaltüüblite pidavusvõimes, näitas tegelikkus, et põhiliselt ei olnud neil häda vähimatki.

Testimisel lähtuti sellest, et survejõu puhul, mis mõjub seinapinnaga paralleelselt, annab kruvikinnitus järele enne kui seinabetoon, ja nii otsustati tüübleid testida vaid tõmbejõuga neid betoonseinast välja tõmmates; tekitati samalaadne olukord nagu juhul, kui riiulid ja kapid, mis tüüblitega seintele kinnitatud, on hakanud seinast lahti tulema.


Kui palju on piisav?

 

Kui võrreldavad tooted olid hangitud, hakkasid testijad arutlema, milliseid tulemusi võiks testidest oodata. Arvati, et tulemuste vahed ei tule eriti suured. See oletus osutus aga täiesti valeks: võrdluses parimaks osutunud tüübli tõmbetugevus oli nõrgimaga võrreldes seitse korda tugevam! Tegu oli küll ka eri liiki tüüblitega. Tihedatele materjalidele mõeldud tüüblitel oli parima ja nõrgima vahe üle neljakordne. Universaaltüüblitel oli see vahe veelgi suurem.

Ka keskmiste tulemuste suhtes tehti tähelepanekuid – mõnel tüüblil jäi nõrgim tulemus tunduvalt keskmisest tulemusest nõrgemaks. Ja selliselt peaks ka ühekruvilise kinnituse puhul tõmbekoefitsendid tavalisest suuremaks määratlema.
Tulemuste suhtes võib positiivsena mainida seda, et korraliku kinnituse puhul talusiud ka võrdluse tagasihoidlikumad tüüblid üsna suuri koormusi. Näiteks võrdluse nõrgima tüübli nõrgim tulemuski oli saavuatud isegi 60 kg tõmbejõuga. Testi tugevaim tüübel Toggler talus aga üle 400 kilost koormamist.
Kahjuks on toredad arvtulemused vaid osa tõest – numbrid kehtivad üksnes õnnestunud kinnituste puhul. Kui tüüblikinnitaja puurib näiteks viletsa tootejuhise tõttu tüüblile liiga lühikese augu ja seejärel keerab kruvi üle, võib tüübli pidavus olla vaid murdosa testis saadud tulemustest.

Testi tulemustest saad teada TM Kodu&Ehituse aprilli numbrist.
 

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid