Septiku kasutamise aeg mööda saanud?

Urve Vilk
Kui veel viis aastat tagasi moodustas septik kolmveerand ja biopuhastite müük veerandi, siis tänaseks on suhe vastupidine. | Shutterstock

Kui pole võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga, on reovee käitlemiseks kolm võimalust: kasutada kogumismahutit, septikut või biopuhastit.

Lihtsaim viis lokaalseks reovee käitluseks on see koguda mahutisse, mida siis tühjendatakse vastavalt vajadusele. Hoolduskuludelt soodsam on valida septik – selle puhul on tarvis setet eemaldada paar korda aastas. Kõige nüüdisaegsem reoveekäitluse viisi on bio- ehk omapuhasti, mis nõuab küll suuremat investeeringut, ent mis on keskkonna mõttes kõige sõbralikum – tegu on põhimõtteliselt väikese reoveepuhastusjaamaga.

Edasi lugemiseks

Sarnased artiklid