Septiku kasutamise aeg mööda saanud?
Urve Vilk
Kui veel viis aastat tagasi moodustas septik kolmveerand ja biopuhastite müük veerandi, siis tänaseks on suhe vastupidine. | Shutterstock

Kui pole võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga, on reovee käitlemiseks kolm võimalust: kasutada kogumismahutit, septikut või biopuhastit.

Lihtsaim viis lokaalseks reovee käitluseks on see koguda mahutisse, mida siis tühjendatakse vastavalt vajadusele. Hoolduskuludelt soodsam on valida septik – selle puhul on tarvis setet eemaldada paar korda aastas. Kõige nüüdisaegsem reoveekäitluse viisi on bio- ehk omapuhasti, mis nõuab küll suuremat investeeringut, ent mis on keskkonna mõttes kõige sõbralikum – tegu on põhimõtteliselt väikese reoveepuhastusjaamaga.

See, milline lahendus valitakse, sõltub palju asukohast – tiheasustusaladel, kuhu on ette nähtud või juba rajatud ühiskanalisatsioon, tohib kasutada ainult mahuteid; muudel juhtudel on sobiv variant biopuhasti; kui põhjavesi on kaitstud ja pinnasetingimused võimaldavad, võib olla piisav ka septiku kasutamine. Igasugune reoveekäitluse lahendus tuleb kohaliku omavalitsusega kooskõlastada.
Just kohalik omavalitsus ongi OÜ Puhastid müügimehe Andrus Steini sõnul koht, kust saab juhised reeglite kohta. “Omavalitsuse keskkonnaspetsialist annab esmase info võimaluste kohta, kuidas konkreetses piirkonnas peab reovett käitlema.”
 

Seadusi tõlgendatakse mitmeti
 

Samas nendib Stein, et keskkonnaspetsialistide tase on üsna varieeruv ja omavalitsuste tasemel võidakse tõlgendada seadusi erinevalt: “Vahel on saadud vastusest raske aru saada – et mis siis lõppude lõpuks ikkagi lubatud on.”

Trendidest rääkides lisab ta, et inimeste keskkonnateadlikkus on kasvanud, mis tähendab, et viimase paari aasta jooksul on muutunud septiku valimine aina harvemaks. “See on hääbuv trend – septiku kasutamise aeg on läbi saamas,” usub Stein. Kuigi Kesk- ja Lõuna Eestis võib seda kasutada. Kui veel viis aastat tagasi moodustas septik kolmveerand ja biopuhastite müük veerandi, siis tänaseks on suhe vastupidine.
Kogumismahutite, mis mõnes piirkonnas on ainuvõimalik variant, miinus on kulukas ülalpidamine. “Äraviimise hind võib olla 45 kuni 150 eurot korra eest,” arvutab Stein, et kui pidada mahuti optimaalseks suuruseks 10 kuupmeetrit, saab see neljaliikmelisel perel täis vähem kui kuu ajaga.


Väike oma reoveepuhastusjaam
 

Biopuhasteid on erineva tööpõhimõttega. UÜ Ecovill Grupp juhatuse liikme Andrus Silla sõnul kasutab nende tootevalikus olev Biorock nõrgfiltrit – vee puhastamise esimeses etapis toimub orgaaniliselt tahkete ainete settimine ja lagunemine (mehaaniline puhastus) ning eelpuhastatud vesi suunatakse edasi biopuhastisse, kus toimub aeroobne lagundamine ja filtreerimisprotsess. Enne biopuhastisse sisenemist juhitakse reovesi lisaks läbi septikus olevast harjasfiltrist, mis takistab tahkemate osade, rasvade ja liigse sette sattumist biopuhastisse.

Artikli täismahus lugemiseks osta värske ajakiri poest või telli ajakiri TM Kodu & Ehitus.

Sarnased artiklid