Tõhus laastulennutamine

Jorma Piisinen
Akuhöövlid testipingis. | Jorma Piisinen

Akuhöövlid on viimistlustöödel lihviandjad, mitmekülgsed üldtööriistad. Järgnevalt võrreldi  kuut akuhöövlit.

Akutööriistad võimaldavad suuremat liikumisala ja sõltumatust vooluvõrgust senikaua, kuni akudes jätkub energiat. Akuhöövliga tehtavad põhilised tööd on laudvoodri paigaldamisel ja muudelgi viimistlustöödel, kui on vaja kuskilt servast lauda või liistu kitsamaks saada, samuti ketassaejälgede siledaks saamiseks, põrandaliistude paigaldamisel, ukse piirliistude paigaldamisel, kui sein ja ukseleng on eri suunaliselt. Ka uste madalamaks tegemisel, lävepakkude valtside tegemisel ja paljudes muudes töödes läheb akuhöövlit vaja.
Akuhöövlit ongi põhjust nimetada viimistlustööde üldtööriistaks.

TM sai võrdlemiseks maaletoojatelt kuue tööriistafirma 18voldised akuhöövlid, mille höövlitera laius on 82 mm ja nende headusjärjekorda hakati välja selgitama.

Enne tegelikku võrdluskatset töötati iga höövliga, et tööriista kasutusomadused testijatele selgeks saaksid. Otsest tööriista sissetöötamist ehk akude mitmekordset tühjakstöötamist seekord ei tehtud.

Esimesed akutäied siiski hööveldati tühjaks, kuna üritati saada reguleerida kõik höövlid täpselt ühepaksust laastu hööveldama enne höövlite akuvõimsuse testimist. Hööveldati kümne höövelduskorra sarjasid, mille keskmise tulemuse põhjal reguleeriti kõigi höövlite terad lõikama võimalikult sama paksusega laastu. Märgati, et höövlite paksusregulaatorite skaalal ei pruugi olla midagi ühist millimeeterskaalaga, vaid et suurem number näitab lihtsalt seda, et höövlilaast tuleb paksem. Päris täpset tulemust reguleerimisel ei saavutatud, aga paksima ja kõige õhema höövlilaastu paksuse vahe oli vaid 15 millimeetrisajandikku.

 

Nii testiti

 

Alustati akuvõimsuskatsega. Hööveldati mõõtusaetud 2,85 m pikkusest 48 × 148 mm ristlõikega kuivast kuuseplangu servast nii mitu 1,380–1,395 mm paksust kihti, kuni akus voolu jätkus. Iga höövliga hööveldati üks kiht korraga ja sel ajal, kui teiste höövlitega hööveldati, oli see väljalülitatuna, et höövel jätkuva akukoormamise tõttu liigselt koormatud ei oleks. Sellisel kombel hööveldati kõigi höövlitega ühtsama planku, et kõigi jaoks oleksid hööveldustingimused samad.

Tulemusena mõõdeti hööveldatud meetreid ja selleks kulunud aega.

Üritati lükata hööveldamisel höövleid just nii suure jõuga, kui nende võimekus lubas. Mõnel korral juhtus, et höövel vaibus ära liiga ägeda lükkamise tõttu. Suuremad oksakohad olid tavalisim põhjus höövli väsimisele. Bosch ja Makita ei väsinud kordagi koormusega lükkamise tõttu.

Võrdlust jätkati külmatestiga. See test viidi läbi sarnaselt nagu akuvõimsuskatse, aga eelnevalt olid höövlid oma kandekottides koos täislaetud akudega olnud 15 tundi –18 °C temperatuuriga sügavkülmas. See 15tunnine aeg näitab seda, et akud laetakse ehitusplatsil päeva lõpus täis ja pannakse talvel ööks auto pakiruumi ja järgmisel hommikul võetakse sealt taas välja, et ehitusplatsil tööle hakata.

Ka selles katses mõõdeti hööveldatud meetrid ja selleks kulunud aega. Lisaks kirjutati üles soojenemiseks kulunud aeg, kui masin otse külmast võetuna kohe tööle ei hakanud.

Katsetati ka höövlite maksimumvõimekust iga höövliga hööveldades ühe kihina 2,4 m pikkuselt 73 mm laiust kuuseplanku sama laastupaksusega, nagu oli olnud võimsuskatses.

Laastupaksused mõõdeti plangu keskelt pikisuunaliselt.

Eelnenud katsetele lisaks tegid neli õppinud kauaaegse ehitustöökogemusega ehitustöölist kõigi höövlitega tüüpilisi ehitustöid ja omaenda kogetu põhjal määrasid höövlite paremusjärjestuse töötamismugavuse ja töö sujuvuse põhjal.

Höövlite poolt hööveldatud pindade suhtes silma järgi ei osatud vahet teha seni, kuni lükkamistugevus ei aeglustanud höövlitera pöörlemiskiirust.

 

Höövlite kirjeldused

 

AEG: Eriti mõnus höövel töötegemiseks, millel on ka hea akuvõimsus.

Mõnel korral, kui koormus liiga suureks läks, suri AEG välja. Aga kohe seejärel masin käima ei läinud, kui käivituskang taas põhja vajutati; oli lühike käivitusviivitus. AEG talla pikkus annab isegi "rihthöövli" mõõdu välja – kui ka AEGga hööveldada sama planku mitmeid kordi, ei muutu hööveldatava plangu otsad madalamaks kaarduvaks.

AEGga on lihtne hööveldada materjali, mis ei tohi kaarduda.

Külmana oli AEG kange – jäi tööle alles kuuendal katsel. Esimesel hööveldamisel jõudu ei olnud ja masin suri välja kaks korda. Teisel hööveldamisel enam külmast tulenevaid probleeme ei olnud. Külmast võetult soojaks töötatuna suutis AEG külmades tingimustes hööveldada tulemuseks isegi 33,88 m. AEGd võib põhjusega nimetada põhjala olude jaoks tehtud tööriistaks, olgugi et jäi kogu testi parima meetritetulemuse hööveldanud Makitale alla peaaegu 52 meetriga.

 

BOSCH: Väike, kerge ja eriti käepärane masin. Bosch ei surnud kogu testimise jooksul kordagi välja. Kui akust hakkas vool otsa saama, aeglustusid küll mootori pöörded, aga masin töötas edasi. Boschiga töötades peab oskama hööveldamise lõpetada, kui mootori pöörded on langenud, et mitte rikkuda hööveldusjälge.

Ainukesena olid Boschil neljaampertunnised akud. Akuvõimsustest osutuski suurepäraseks. Viieampertunniseid akusid ei ole tänapäeval Boschi jaoks üldse saadaval. Külmast võetuna saavutas Bosch kõige kiiremini töövõimekuse – ei surnud esimesegi hööveldamise ajal kordagi välja, kuigi võimsus oli veidi kohmas. Teisel hööveldamisel töötas Bosch täie võimsusega.

Bosch töötas ühetasaselt kindlalt nii akuvõimsustestis kui ka külmatestis. Külmatestis hööveldas vaid sentimeetri rohkem kui soojana, aga 23 sekundit lühema ajaga kui akuvõimsustestis.

 

MAKITA: Tipptööriist nii höövelduskiiruses kui ka akuvõimsuse poolest. Kõnealuses võrdluses oli Makita suveräänne võitja ka külmakatses hööveldatud meetritehulga poolest. Makita mootor on sedavõrd võimas, et kõigis võrdluse katsetes ei näidanud mootor ühtki korda väsimise märke. Ka mootori suure pöörete arvu puhul on hööveldusjälg suurepärane nii pehmel puidul kui ka oksakohtadel. Et Makitaga on võimalik kiirelt liikudes hööveldada, siis ei teki puidu pinnale rebendeid ka oksakohtades mitte.

Kuna Makital on jõudu piisavalt, siis höövlitera pöörlemiskiirus ei lange ka suurema töötegemisega. Ka Makita ergonoomia on tippklassist – höövel istub kätte suurepäraselt. Külmast võetuna jäi Makita mootor tööle alles käivitusnupu neljanda vajutusega. Kahe esimese hööveldamisega oli mootor veidi kohmas. Masin ei surnud välja kordagi, aga külmakatse ajad olid  2–3 sekundit normaalsest aeglasemad.

Aga järgmistes katsetes näitaski Makita selliseid ajatulemusi, et töövõimsuses teised höövlid talle vastu ei saanud. Ja külmakatses tegi Makita peaaegu 16 m parema tulemuse kui sooja masina hööveldatud akuvõimsustestis.

 

METABO: Tuli võrdlemiseks avatud pakendis. Ilmselt oli masin olnud maaletooja esitlussündmusel ja sellega oli mingil määral juba tööd tehtud, aga kui suurel määral, seda teada ei olnud. Silmaga vaadates tundusid höövliterad korras olevat. Tegelikult ega silma järgi ei saa höövliterade teravuse suhtes järeldusi teha. Nagu Boschilgi, olid ka Metabol väiksema mahtuvusega neljaampertunnised akud.

Metaboga on väga mugav tööd teha. Lülitusnupud on sobilikes kohtades, aga höövlile peab piisavalt tugevalt suruma, et saada see edasi liikuma. Kas võis katsetel see tuleneda nüridest höövliteradest? Külmast võetuna käivitus Metabo kohe, ent suri esimesel hööveldamisel 2,85 m pikkuse plangu peal seitse korda välja. Teisel hööveldamisel enam pakasest tulenevaid probleeme ei olnud. Külmatestis tegi Metabo akuvõimsustestiga võrreldes 2,85 m parema tulemuse.

 

MILWAUKEE: Höövlit müüakse küll neljaampertunniste akudega, aga võrdluseks saadud höövliga olid kaasas viieampertunnised akud. Kui höövlil laastupaksust reguleeriti pani imestama kätele tekkiv vibratsioon; justkui teratrummel ei olnuks tasakaalustatud. Hööveldadeski masin justkui freesinuks krõmpsutades puidu pinda. Maaletoojalt küsiti katsetamiseks teist höövlit, et saada kindlus, et saadud höövel ongi selline. Uus masin, mis saadi, ei tekitanud vibratsiooni üldse ja sellega võrdluskatsed tehtigi. Akud aga olid selgelt kasutuses olnud ja kui palju kordi neid varem oli laetud, selle kohta teavet polnud. Milwaukee käivitus kohe külmast võetuna, aga esimesel hööveldamisel jäi jõust veidi vajaka.

Teisel hööveldamisel enam mingeid külmanähtusi ei olnud, vaid masin töötas täie võimsusega.  Milwaukee külmakatsetulemus jäi veidi üle nelja meetri akuvõimsuskatse tulemusest väiksemaks.

 

RYOBI: Istub samuti kätte suurepäraselt, ent on selgelt mõeldud veidi kergemate tööde jaoks.  Siiski sai Ryobi selles võrdluses üsna ilusti hakkama; hoolimata sellest, et võrdluse laastupaksus oli Ryobi jaoks maksimum. Nagu Boschki, on ka Ryobi kerge kaaluga ja temaga on kerge töötada kasvõi näiteks laudvoodri paigaldamisel. Suurema laastupaksuse puhul ja laiemat planku või lauda hööveldades peab höövlit tundlikult liigutama. Külmast võetult käivitus Ryobi kohe ja sai kätte täistuurid, aga veidi oli jõud vaibunud. Esimesel hööveldamisel suri Ryobi välja kaks korda, aga teisel hööveldamisel oli taas täisvõimsus saavutatud. Külmakatses tegi Ryobi 20,21 m parema tulemuse kui soojana hööveldatud katses.

 

VÕRDLUS 18 V akuhöövlid

 

▪ AEG BHO18BL

▪ Bosch GHO 18V-Li

▪ Makita DKP 181

▪ Metabo HO 18 LTX 20-82

▪ Milwaukee M18 BP-0 18V

▪ Ryobi R18PL

Testitulemustest loe ajakirjast. 

Sarnased artiklid