Vana elektrijuhtmestik võib olla ohtlik ka madala temperatuuriga kütmisel. Elektriküttele üleminek
TMKE
Isegi kui saadakse aru, et elektriradiaator on maja juhtmestiku jaoks liiga võimas, loodetakse tihti pääseda radiaatori kasutamisega n-ö madalamal võimsusel. | Shutterstock

Statistika näitab, et paraku on ülekoormatud elektrijuhtmed üks kõige sagedamini esinev tulekahju tekke põhjus. Kuidas tagada elektrikütte ohutus? Milliseid ettevalmistusi nõuab elektriküttele üleminek?

Prageu on paras aeg ülevaadata oma juhtmestik ning ka küttesüsteemid, et olla kütteperioodiks ohutuks toimetamiseks valmis. Just külmade ilmadega on  ülekoormatud elektrijuhtmetest põhjustatud palju tuleõnnetused. Sageli pöördutakse elektrikütte poole just viimases hädas – kui tavakasutuses olev küttekolle ei taga piisavat tulemust või ütleb keset kütteperioodi üles.


Elektrikütte ohud võivad peituda elektrisüsteemis ja juhtmestikus
 

Elektriküte on kõige mugavam ja käepärasem kütteliik. Enne elektripuhurite ja –radiaatorite kasutuselevõttu tuleb pöörata tähelepanu kogu elektrisüsteemi seisundile. Vanemates hoonetes võib elektrisüsteem olla ajale jalgu jäänud ning võib juhtuda, et selle juhtmestik pole mõeldud elektriradiaatorite-puhurite võimsust läbi laskma.

Esimeseks märgiks probleemidest on kaitseseadmete (kaitseautomaat või kaitsekork) rakendumine - see viitab lubatud võimsuse ületamisele. Kui soovite kaitseautomaati või sularit võimsama vastu vahetada, kutsuge kindlasti kohale asjatundlik elektrit, kes kindlustab ka tehtud töö turvalisuse.

See, kui kaitseseadmed ei rakendu, ei tähenda alati automaatselt, et elektrikütte jaoks vajalik võimsus on olemas. Veenduda tuleks ka kaitseseadmete vastavusele juhtmestikuga.

Palju esineb olukordi, kus on peetud vajalikuks vahetada kaitsmed ettenähtust suuremat voolu läbilaskvate vastu. Selle tulemusel võib tekkida olukord, kus kaitse ei rakendu enne, kui elektrijuhtmestik süttib.


Madalama temperatuuriga kütmine ei pruugi ohte ära hoida
 

Isegi kui saadakse aru, et elektriradiaator on maja juhtmestiku jaoks liiga võimas, loodetakse tihti pääseda radiaatori kasutamisega n-ö madalamal võimsusel. Tegelikult aga kasutab elektriline küttekeha töötades maksimaalset võimsust ning temperatuuri vähendades reguleeritakse vaid radiaatori töötsükli pikkust.
Sisuliselt tekib olukord, kus juhtmetele mõjub ikkagi radiaatori maksimaalne võimsus, kuid seda lihtsalt lühemate perioodidena. Riski maandamiseks tuleks lasta kütteseadmed spetsialistil üle vaadata. Muudetava võimsusega kütteseadmed on täiesti olemas, kuid elektrikaugel inimesel võib seadmete eristamine keeruliseks osutuda.

 

Elektriküttele üleminek nõuab ettevalmistust

 

Elektrikütte kasutuselevõtu vajaduse ootamatul tekkimisel tasub kindlasti kutsuda kohale spetsialist, kes elektrisüsteemi esmalt üle vaatab ja elektrisüsteemi küttevõimekust hindab. Riskida pole mõtet, sest tagajärjed ilmnevad ootamatult ning kahjud võivad olla suured.

1. Hoia elektrisüsteemi ohutuse kindlustamiseks oma kodu elektrisüsteemist eemal isikud, kel puudub vastav väljaõpe

Teenuseid pakkuva isiku käest tuleks julgelt tema erialase ettevalmistuse kohta uurida. Ka ei teeks paha veenduda teenusepakkuja elektrialase pädevustunnistuse olemasolus (A-, B- või C-klassi pädevustunnistus) või leida kinnitust, et isik tegutseb pädevustunnistust omava spetsialisti järelevalvel/juhendamisel. Kui elektrik ei oska oma pädevusklassi kohta midagi arukat öelda, oleks tark teda oma elektrisüsteemist lihtsalt eemal hoida.

2. Kontrolli elektrisüsteemi regulaarselt

Üldjuhul on otstarbekas teha elektrisüsteemi ülevaatus ehk tellida tehniline kontroll iga viie aasta tagant. Kindlasti tuleks ülevaatus teha pärast iga ümber- või juurdeehitust elektrisüsteemis, olgu selleks kilbi ümberehitus, selle täiendamine, mõne uue toiteliini ehitamine või vana toiteliini vahetus. Ülevaatuse eesmärk on saada kinnitus elektrisüsteemi ohutuse kohta.

Ka elektriohutusseadus näeb ette, et ohutuse tagamiseks tuleb viia läbi elektrisüsteemi tehniline kontroll. Kinnisvaraomanikele on see nõue sageli jäänud arusaamatuks, tekitades mõnikord ka vastumeelsust. Tehnilise kontrolli eesmärk on anda regulaarse ülevaatuse kaudu elektrisüsteemi omanikule kindlus, et elektrisüsteem on ehitatud ja toimib ohutult.

Sarnased artiklid