Ventileeritud õhust soojus tagasi!

TM Kodu&Ehitus
Eestis toodetud Airobot koos käepärase mobiilirakendusega. | Tootja

Soojustagastusega ventilatsiooniseadme eeldus on, et süsteem oleks ehitatud sissepuhke-väljatõmbena. Tänapäeval ongi soovitav ehitada ventilatsioonisüsteem just seda tüüpi, sest see on kõige energiaefektiivsem ja tagab parima sisekliima.

Viibime umbes 80% elust siseruumides – seega võiks sealnegi keskkond olla võimalikult puhas. Hea sisekliima aitab meil välja puhata ja olla produktiivsed. Kõige üldisem õhukvaliteedi määraja on süsihappegaasi sisaldus õhus. Kõrge CO2 tase võib põhjustada peavalu, keskendumishäireid jms – seetõttu on oluline, et ventilatsiooniseade jälgiks selle sisaldust ning vajadusel ventileeriks rohkem.
Üldjuhul on kõigil ventilatsiooniseadmetel neli toruühendust: sissepuhe, väljatõmme, heitõhk ja välisõhk. Kõikide nende torude otsad peaksid jooksma kokku ühte ruumi, kuhu seade soovitakse paigaldada.


Nutijuhtimisega vent
 

Nõudluspõhise ventilatsiooni vallas pakub uusi võimalusi Rensoni tasakaalustatud ventilatsiooniseade Endura Delta. Süsteem suudab tänu sisse ehitatud CO2-, lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) ja niiskussensoritele kohanduda kasutaja vajadustega võimalikult madala energiakulu ja seejuures parima soojustagastusega (kuni 89%). Sel ventilatsiooniseadmel on külmumiskaitse, süsteemile saab lisada ka eelsoojendi. Soojal ajal saab seadet kasutada ruumide jahutamiseks.
Seadme standardversioon on varustatud suurte osakeste filtritega, lisavalikuna on võimalik tellida PM1 õietolmufiltrit.

Endura Delta mobiilirakendusest võib ööpäevaringselt jälgida ruumide õhukvaliteeti, seadistada ventilatsiooni intensiivsust ja näha, kui filter vajab vahetust. Sama rakenduse abil saab Endura Delta seadeid kiirelt ja mugavalt muuta ning jälgida hetkel aktiivseid õhuvoogusid.
Ka Eestis hakati hiljuti tootma intelligentseid ventilatsiooniseadmeid: koostöös teadlastega loodud isemõtlev soojustagastusega ventilatsiooniseade Airobot mõõdab rõhku, temperatuuri, õhuniiskust ja CO2 ning vajadusel reguleerib neid. Kõrgtehnoloogiline seade võimaldab luua ja hoida ruumides kvaliteetset sisekliimat inimese sekkumata ja väikese energiakuluga. Masina seadistamine käib lihtsalt voolu ja internetikaabli ühendamisega ning juhtimiseks on nii äpp, veebikeskkond kui lihtne nupukontroller.

Soojustagastusega ventilatsioon suudab samaaegselt tagada värske ja puhta õhu ning eeskujuliku energiatõhususe, sest väljapuhutav õhk soojendab tasuta üles sissepuhutava õhu. Airoboti saab kergelt asendada ka mõne olemasoleva vanema ventilatsiooniseadmega.

"Tänapäevased maja on niivõrd õhukindlad, et ventilatsioon on ülimalt oluline. Kui seda pole, võib tekkida ruumides kõrge niiskuse tõttu tervisele ohtlik hallitus. Meie seadmed tuvastavad tekkinud lisaniiskuse ja viivad selle kohe välja – näiteks duširuumi kasutades aktiveerub automaatselt õhutuse režiim," selgitab Airoboti esindaja Gert Valdek.


Hooldus
 

Airobotil on soovitatav vahetada kaks korda aastas filtreid, olemas on ka lahendus, kus seade mõõdab ise filtri saaste taset ning annab vahetuse vajalikkusest märku. See aitab näiteks väiksema saastega piirkondades kasutajal filtrite pealt kokku hoida, sest üldjuhul ei pea nii tihti vahetada.
Lisaks sellele on soovitatav korra paari aasta jooksul võtta seadmest välja plaatsoojusvaheti ning seda sooja veega puhastada. Seadme hooldamisega võiks saada hakkama iga inimene, samuti on hooldusjuhendis samm-sammult kirjas, kuidas seda teha tuleks. Hoolduskulude suhtes ongi ainus kuluallikas uued filtrid, mis tehtud samuti võimalikult soodsaks.

 

Sarnased artiklid