Ehitusnõu | Kuidas rajada soojustatud põrandaid?
kodus.ee
Laagide vahele paigaldatakse klaasvillarullid või kivivillaplaadid kogupaksusega vähemalt 200 millimeetrit, vajadusel võib neid panna ka mitme kihina. | Shutterstock

Soojustatud põrandaid rajatakse põhiliselt kahel viisil: kas otse pinnasele või jäetakse pinnase ja põranda vahele õhuruum. Siseruumide vahel asuvad põrandadvahelaed isoleeritakse eelkõige heli edasikandumise takistamiseks ning soojusisolatsioon asendatakse sel juhul heliisolatsiooniga. Soojusisolatsioon aitab vähendada välispiirete soojakadusid, heliisolatsioon tagab aga ruumidevaheliste  põrandate, seinte ja lagede helikindluse.

Tihendatud ja niiskuse eest isoleeritud pinnasele rajatava põranda soojustus paigaldatakse tavaliselt koos vundamendi vertikaalosade soojustusega. Seda eelkõige siis, kui vundamenti ei saa välispinnalt soojustada. Samuti takistab vundamendi soojustus põranda ääreala jahtumist ning tagab põranda pinnal ühtlasema temperatuuri.
Õigesti soojustatud vundament ja põrand tagavad ka põrandaküttesüsteemi.

Edasi lugemiseks

Esimene kuu 0.99€, edaspidi 2.99€ kuus

Sarnased artiklid