Gaasikatelde ohutus ja hooldus

TMKE
Katelde erinev kvaliteet avaldab mõju peamiselt seadme efektiivsuses, remondikuludes ja elueas. | Shutterstock

Gaasikatlaga on midagi valesti, kui selle töös hakkab häireid esinema, näiteks ei tooda see enam sooja vett, lülitub välja vms. Mida siis teha? Vastab Adven Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Maret Martsepp.

Gaasiseadmeid tuleb ohutuse tagamiseks korrapäraselt hooldada. Kodust katelt on ise keeruline kontrollida; seda peab tegema oma ala asjatundja ehk katlahooldusfirma esindaja katla ülevaatuse käigus. Samuti tuleb jälgida, et lisaks kateldele oleksid regulaarselt kontrollitud ka kinnistu ja hoone gaasitorustikud. Kui hooldada katelt vastavalt tootja ettenähtud tingimustele, ei tohiks sellega midagi juhtuda. Gaasiseadmete regulaarse ja nõuetekohase hooldamise puhul olnuks hiljaaegu juhtunud traagilise gaasiõnnetuste tõenäosus nullilähedane.

Kuidas mõjutavad omaaegsete katelde kvaliteeti ja töökindlust küttesüsteemide paigaldus, vilets vesi, kõikuv elekter jms?

Turul on alati olnud erineva hinnataseme ja kvaliteediga katlaid ja paigaldajaid. Katelde erinev kvaliteet avaldab mõju peamiselt seadme efektiivsuses, remondikuludes ja elueas. Töökindluse ja ohutuse tagamisel on siiski esmakohal seadmete regulaarne hooldamine. Pideva toorvee süsteemi lisandamine põhjustab katlakivi ja see vähendab katla efektiivsust ning osade detailide eluiga. Kõikuv elekter võib tekitada katla (nagu teistegi elektriseadmete) töös probleeme, kuid ei põhjusta otsest ohtu.

Kui ohutud on tänapäeva gaasiküttelahendused?

Kui süsteemid on ehitatud ja hooldatud vastavalt nõuetele ning neid kasutatakse sihipäraselt, on tänapäevased gaasiküttelahendused väga ohutud. Katlal on väga kõrgetasemeline ohutusautomaatika, mis rakendub kohe, kui mingi parameeter ületab lubatud hälbe norme. Sellisel juhul lülitub katel automaatselt välja ja annab veateate.

Kas gaasiküttel on lootust jääda endiselt üheks soodsamaks (hinnatõuse on ju juba olnud)?

Maagaasi enda hind sõltub otseselt maailmaturu hindadest ja nende kujunemist ei ole võimalik pikalt ette prognoosida. Lisaks gaasi enda hinnale lisandub lõpptarbija vaates hinnale võrguteenus ja aktsiis. Eelmise aasta jooksul maagaas küll kallines oluliselt, kuid aasta lõpus oli esimesi märke ka odavnemisest. Milles aga kindlad saame olla, on see, et gaasiküte on üks mugavamaid ja puhtamaid kütteliike.

Mida teha, kui gaasiavarii on juhtunud – kui kiiresti saab abi ja süsteemi remondi?

Gaasiavarii (lekke või selle kahtluse) korral tuleb koheselt helistada päästeametisse numbril 112. Kui gaasiavarii avastaja teab, kus on lähim gaasitrassi sulgeseade (gaasikraan), tuleks see võimalusel sulgeda, kuid eelkõige tagada enda ja teiste ohutus ning järgida Päästeameti juhiseid.

Pärast gaasilekke peatamist tuleb süsteemid vastava pädevusega isikul korrastada lasta; selle kestvus sõltub rikke ulatusest.
Kui katel on seiskunud, kuid puudub gaasileke (või selle kahtlus), ei ole tegu gaasiavariiga, ning süsteemi remont sõltub sellest, mis probleemiga täpsemalt tegemist on ning milline on hooldusleping.

Millised peaksid olema ettevaatusabinõud gaasiküttega hoones?

- Kõige tähtsam ettevaatusabinõu on täita kõiki seadusest tulenevaid norme (’Maagaasiseadus’ ja ’Seadme ohutuse seadus’).

- Süsteemide projekteerimisel ja paigaldamisel lähtuda etteantud nõuetest ja tingimustest.

- Gaasipaigaldise projekteerimisel ja ehitamisel tuleks sisetorustiku algusesse paigaldada metaanilekke andur koos magnetkaitseklapiga – lekke korral andur tuvastab selle ja sulgeb gaasi pealevoolu.

- Spetsialistil peab laskma teostada korralist kontrolli ja hooldust.

- Katlaruumis tuleb tagada korralik ventilatsioon.

- Kasutada vingugaasiandurit, mis annab märku lõhnatu, kuid lämmatava gaasi olemasolust ruumis.

- Gaasisüsteeme ei tohi omavoliliselt korrigeerida või mingeid detaile eemaldada!

Sarnased artiklid