Kuidas katusele pääseda? Nõuded, mida tuleb täita
kodus.ee
Redelid ja sillad paidaldatakse profiilplekk-katuste ning bituumenkatuste puhul kruvidega otse kattele või vastavatele alustugedele. | Ruukki

Turvaline ligipääs katusele peab olema tagatud kõikide hooldust või kontrolli vajavate tarindite juurde.


Katuse turvatoodete valikusse kuuluvad katusesillad, katuseredelid, turvaredelid, lumetõkkesüsteem, turvarööpad, katusepiirded. Lisaks on veel olemas katusepollarid, seinaredelile turvakorv, ronimistakistusega seinaredel, evakuatsiooniredelid, -poomid jpm. Järgnevalt vaatame paari turvatoodet lähemalt.

 

Katusesild ning katuse- ja seinaredelid

 

Ehituseeskirjade kohaselt on uute elamute puhul kohustus paigaldada teatud turvatooteid – katusesild ohutuks korstna hooldustöödeks, katuseredel ohutuks juurdepääsuks, seinaredel ohutuks katusele pääsuks jne. Aga sama kehtib ka renoveeritavate katuste puhul. Korrusmajade puhul määrab veel ka räästa kõrgus, asukohd vm hulga lisatingimusi, milliseid turvatooteid ja kus kasutada.

 

Katusel liikumiseks tuleb katus varustada katuseredeli ning katusesillaga kui

1) katus on kaetud karedapinnalise kattega ning kalle on järsem kui 1:4

2) katus on kaetud siledapinnalise kattega ning kalle on järsem kui 1:8

Katusesillad ja -redelid kinnitatakse tugevalt alusele. Redelid kinnitatakse vähemalt alumisest ja ülemisest otsast ning toestatakse umbes 2meetriste vahedega.  
Silla kinnitamisel tuleb jälgida, et kinnituskandurite vahe oleks maksimaalselt 1,2 m. Niiskuskahjustuste vältimiseks peab eriti arvestama kinnituskohtade piisavat veetihedust.

Redelid ja sillad paidaldatakse profiilplekk-katuste ning bituumenkatuste puhul kruvidega otse kattele või vastavatele alustugedele, tagades sealjuures piisava veetiheduse. Püstvaltsplekk-katuste puhul püstvaltside külge ilma, et peaks kruvisid kinnitama läbi katusepleki. Kivikatustepuhul kruviliideteda katusetarindite külge kahe kivi vahelt.

Vajaduse korral tugevdatakse kinnituskohad katte all paigaldatavate koormusi ühtlustavate puidust või metallist tugitarinditega. Seinaredelid kinnitatakse seina konstruktsiooni ja katuseredelite või silla külge, vajadusel veel ka räästa külge. Eelistatuim seinaredeli asukoht on maja ots.

 

Kõige paremini taluvad koormust ovaalsetest torudest lumetõkked
 

Lumetõkete ülesanne on hoida lund kinni ja vajadusel purustada kõrgemalt katuseosalt allalibisev lumelaviin. Need on vajalikud kui katuse kalle on suurem kui 1:4 karedapinnalise katusekatte puhul ning suurem kui 1:8 siledapinnalise katusekatte puhul.

Lumetõkked tuleks paigaldada sissekäikude, räästa all asuvate kõnniteede, parklate, mängu- ja puhkealade, või muu olulise koha kaitseks katuselt alla libiseva lume ja jää eest. Et lume koormus jaotuks ühtlasemalt on mõistlik paigaldada kogu räästa pikkuses, mitte lühikeste osadena.

Lumetõketega peaks takistama ka lume ja jää kukkumist kõrgemalt katuseosalt (nt. vintskapi katuselt) madalamale. Lumetõkete paigalduskohta valides peaks jälgima, et lumekoormus kanduks hoone kandvale konstruktsioonile.

Erinevatele teraskatuste lahendustele on lumetõkketorude kandurid erinevad. Profiilplekk-katuse puhul kinnitatakse kandurid kruvidega alusroovitusse. Kindlasti paigaldatakse profiilpleki ja detailivahele ka spetstihend ning kiviprofiilide puhul veel lisaplastikpuks.

Püstvalts plekk-katuse puhul (käsivalts või Classic profiilid) paigaldatakse kandurid püstvaltside külge ilma, et peaks kruvisid kinnitama läbi katusepleki. Muudele katustele kasutatakse profiilkatustele ette nähtud kandureid, muud tingimused on samad.

Lumetõkkesüsteeme toodetakse erinevaid. Kõige suurema  koormustaluvusega on ovaalsetest torudest lumetõkkesüsteem. Toodetakse veel ka ümartorudest ja kolmnurkse kujuga lumetõkkeplekke. Aastakümneid kasutusel olnud jalgrennid, mida on enamasti kasututatud käsivaltskatustel miljööväärtuslikes piirkondades, ei kuulu tänaseks päevaks enam turvatoodete nimistusse.

 

Sarnased artiklid