Kuidas jõuda oma majani? Esimene etapp: krundi valik

kodus.ee
Esmalt tuleb selgeks teha orienteeruv investeeringu summa ehk summad, mis kuluvad krundile ja maja ehitamisele. | Maris Tomba/Finnlog AS

Mida suurem ettevõtmine, seda raskem on tavaliselt sellega algust teha. Maja ehitamine tundub enamikele inimestele esmapilgul hoomamatu ja ülejõu käiv ülesanne. Vaatme koos lähemalt kõiki etappe, mis tuleb läbida, et ühel päeval saaks kolida oma majja. Alustame algusest – mida jälgida krundi valikul?

Palju on neid inimesi, kes soovivad küll oma soovide kohaselt ehitatud maja, kuid pelgavad eesootavat suurt teadmatust ja plaanide elluviimise keerukust ning seetõttu lükatakse oma maja ehitamise plaane sageli aina edasi ja edasi.

Kuidas majaehitamisega alustada, et kõik vajalikud tegevused ja asjaajamised saaks tehtud? Vaatame neid teemasid lähemalt.


Tegevuste ja asjaajamise plaan


Mida keerulisem tundub eesseisev ülesanne, seda olulisem on teha endale selge ja konkreetne plaan, kus samm-haaval on kõik vajalik ära toodud. Selline klassikaline projektijuhtimise tööpõhimõte aitab ka iga majaehitajat, kes oma suurt projekti ellu viima asub.

Tegevuste ja asjaajamise plaan on sisuliselt nimekiri kõigist vajalikest töödest ja tegevustest, mis tuleb ära teha. Osa töid saab teha paralleelselt ja osa nõuab eelnevalt teatud tööde valmimist.

Keeruliseks teeb tegevuste plaani aga asjaolu, et paljude tegevuste juures tuleb teha valikuid ja otsuseid ning selle tarbeks hankida täiendavalt infot. Paljud majaehitajad jätavad, kas kiirustamise või teadmatuse tõttu, info hankimise ja vajalikud eeltööd otsuste tegemisel tegemata ning need võivad hiljem probleemiks kujuneda.

Alustame algusest.


Krundi valik

Üheks esimeseks ja kindlasti ka üheks olulisemaks on majaehitamise projekti finantseerimise korraldamine. Selleks tuleb esmalt selgeks teha orienteeruv investeeringu summa ehk lihtsustatult summad, mis kuluvad krundile ja maja ehitamisele. Vaatame esimese sammuna krundi valikut ja sellega seotud teemasid, mis vajavad selgitamist, sest need mõjutavad sageli nii ehitus- kui ka hilisemaid kulusid.

Krundi valikul tuleks teha eelnevalt selgeks:

Kas krundil on kõik vajalikud liitumised (vesi, kanal, elekter) krundi hinnas ja kui neid ei ole, mis oleks siis nende rajamise ning liitumise maksumus? Kas näiteks liitumispunktis olev elektrivõimsus on piisav soovitud küttelahendusele või tuleb tellida majale suurem peakaitse, mis tähendab täiendavaid kulusid.

Krundi kaugus töökohast, koolist, keskusest ja juurdepääsutee seisukord. Kas on vaja investeerida teekatte ehitamisesse, et pääseda krundile või krundil maja juurde? Keskustest kaugemal asuvale krundile ehitamise kulud on sageli suuremad. Milliseks kujunevad transpordikulud, igapäevaselt krundilt tööle ja keskuskesse ja tagasi sõites?

Milline on kinnisvara turuväärtus antud piirkonnas. Suurematest keskustest väljapoole ehitamisel on sageli nii, et reaalne kinnisvara turuväärtus jääb väiksemaks, kui maja ehitamise maksumus.

Võimalikud vundamendi ja krundisiseste trasside rajamise kulud krundil. Olenevalt vajalikust kõrgusest liitumispunktis, et teha isevooluga kanalisatsioonitrass võib olla vajalik täiendavad pinnase- ja ehitustööd, mis toovad kaasa lisakulud.

Krundi ehituspiirangud või tingimused. Alati enne krundi ostmist tuleks selgeks teha ka krundile lubatud hoone(te) kõrgus ja ehituseks lubatud ala ning veenduda, et need on sobilikud plaanitud maja jaoks. Seda infot saab küsida krundi müüjalt, kui on krundile võetud projekteerimistingimused või küsida need kohalikult omavalitsuselt.

Kindlasti tuleks ka krundi valikul veenduda, et tegemist on elamumaaga ja võimalikud servituudid või muud piirangud ei segaks krundi soovitud kasutamist.

Allikas: AS Finnlog

 

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid