Millega soojustada lame- ja kaldkatuseid?
Ain Alvela
Kaldkatuste puhul peab tuuletõkkeplaadi peale ja katuse aluskatte alla jätma tuulutusvahe, mille suurus sõltub katuse kaldenurgast. | Shutterstock

Teadmisest, et soojal õhul on komme tõusta ülespoole järeldub, et kogu hoone soojapidavus sõltub suuresti sellest, kui tõhusalt on soojakadude eest kindlustatud katus ja katusealune. Katuse soojustus peab tagama kaitse niiskuse, külma ja müra eest.

Katuse ehitamisel ja soojustamisel on kaks lähenemist, mis ehitustehniliselt teineteisest erinevad ning need tulenevad maja arhitektuurist. Sellest, kas hoone on viil- ehk kaldkatusega või lamekatusega ehk nn funk-maja oleneb, millist tehnoloogiat ning milliseid materjale katuse soojustamisel kasutada.

Ei saa öelda, et levinuim, aga Eesti ilmaolusid arvestades meile sobilikum on majale.

Edasi lugemiseks

Esimene kuu 0.99€, edaspidi 2.99€ kuus

Sarnased artiklid