Kuidas valida ehitamisel õiget soojustusvilla?

Sisuturundus
Õige villa valikul tuleb kindlasti tähele panna ka muid tegureid, mis on ehituslikult olulised – näiteks tulepüsivusklassi, veeauru läbilaskevõimet ja villa tihedust. | Shutterstock

Soojustus on iga eluruumi üks tähtsamaid osi, millest sõltub otseselt see, kui hea sisekliima meie kodus valitseb. Ainuüksi kivivillade valik võtab poes silme eest kirjuks ning seetõttu selgitab Paroci juhataja Kalev Kõnn, kuidas seda kõige õigemat villa valida.

Valdavalt tuleb ehitamisel või renoveerimisel kõige rohkem ette küsimusi põrandate, seinte ja katuste soojustamise kohta. Millist villa eelistada? Kui palju seda panna? Kuidas korrektselt paigaldada? on need levinumad küsimused, millele tuleb spetsialistidel tihti vastata.

Kui tegemist on mittekoormatud tarindite soojustamisega, nagu seinad, kaldkatused, pööningud või põrandad, on esmalt kõige lihtsam lähtuda isolatsioonimaterjali soojuserijuhtivuse ƛd väärtusest. Mida madalam on lambda väärtus, seda vähem soojust toode juhib, mis teeb ta energiatõhusaks. Paroci kõige uuema ja innovaatilisema universaalse kivivillast soojustusplaadi Paroc Ultra soojuserijuhtivus ƛd = 0.035 W/mK, mis teeb sellest väga tõhusa soojustusmaterjali, mis sobib ideaalselt kaldkatuste, pööningute, ventileeritavate fassaadide ja muude konstruktsioonide soojustamisel, eriti energiatõhusates hoonetes.

„Õige villa valikul tuleb kindlasti tähele panna ka muid tegureid, mis on ehituslikult olulised – näiteks tulepüsivusklassi, veeauru läbilaskevõimet ja villa tihedust,“ selgitab Kõnn. „Paroc Ultra üldehituseks mõeldud kivivillaplaadid on ühtlasi suurema tihedusega tooted, mis tähendab, et need on vähem tundlikud seesmise konventsiooni suhtes ning sobivad seetõttu konstruktsioonidesse suurepäraselt.“

Kogenud ehitusekspert soovitab erilist tähelepanu pöörata kivivilla paigaldamisele, mida tuleb teha hoolikalt ja täpselt. Kvaliteetsed kivivillatooted ei vaju ära ning pakuvad head soojustust kogu ehitise eluea jooksul. Lisaks tagab korralikult paigaldatud kivivill heli- ja tulekindluse, seetõttu on kohene täpne ja korrektne paigaldamine oluline. Seinte puhul karkassi ja katuste puhul roovituse vahele paigaldatavad villaplaadid tuleb lõigata õigesse mõõtu ning need peavad asetsema tihedalt vastu karkassi. Selle saavutamiseks tuleb villaplaat lõigata karkassivahest ca 1 cm laiem, siis liibub vill kenasti puit- või metallosade vastu ning isolatsioonikihti ei teki õhuvahesid. Kui plaat lõigata laiem, hakkab ta kaarduma ning soojustusefekt on kohe palju madalam.

Kui vill on korrektselt paigaldatud, toimib ta lisaks energia kokkuhoiule heliisolaatorina ja tuletõkkena. „Näiteks on PAROC Ultral kõrgeim tuletundlikkuse euroklass ehk A1. Seega soojustab see tarindit ja kaitseb tule levimise eest, on väga vastupidav ning suurepäraste niiskuskindluse omadustega, mis teeb sellest hea materjali soojustamiseks niisketes, külmades ja kiiresti muutuvates ilmastikutingimustes, kui temperatuur päeva jooksul palju kõigub,“ iseloomustab Kõnn.

Kuna kivivilla head soojustusomadused tulenevalt konkreetselt villakiudude vahel olevast õhust, mis on iseenesest halb soojusjuht, on soojustamisel oluline paigaldada villa piisavas koguses. Katuslagede puhul võiks kahe või kolme villakihi paksus olla kokku 250-300 mm. Lisavilla paigaldamiseks tuleb vajadusel kasutada lisaroovitust, mis lüüakse sarikaga põikisuunas. Villaplaate teineteise peale asetades tuleb need panna nii, et erinevate kihtide liitekohad ei kattuks. Seinte ja vahelagede puhul piisab tavaliselt kahest kihist kogupaksusega 150 mm.

„Hoolikalt tuleb üle vaadata ka seina ja lagede sõlmedes või välisseina nurkades olevad osad, et kuhugi ei jääks läbivaid õhukanaleid või külmasildu. Ventilatsiooniavade puhul tuleks kasutada spetsiaalseid HVAC kanalite soojustuslahendusi,“ õpetab Kõnn.

Lisaks tasub villa valikul pöörata tähelepanu sellelegi, kui lihtne on seda transportida ja ladustada. PAROC Ultra pakkimisel on paneelid 60% kokku surutud, et vähendada transpordi- ja ladustamiskulusid. Pakendi avamisel saavutavad kokkusurutud paneelid oma tavalised mõõtmed.

 

PAROC Ultra omadused

Energiatõhus

Süttimiskindel

Niiskuskindel

Vastupidav

Hõlpsasti käsitsetav

Valmistatud kividest
 

PAROC Ultra tehnilised andmed

Tulekindlus, euroklass  A1

Soojusjuhtivus λD      0,035 W/mK

Veeauru difusioonikindlus, µ  1

Sarnased artiklid