Kuidas jõuda oma majani? Viies etapp: pingelised läbirääkimised hinnapakkumise saamiseks

kodus.ee
Selgus, mis sisaldub hinnapakkumises ja mis mitte, aitab tagada ehitusfaasis töörahu. | Shutterstock

Korrektne ehitusleping on oluline nii tellijale kui ka ehitajale. Selleks, et osapoolte koostöö pikal ehitusperioodil sujuks ja toimiks on vajalik panustada lepingueelsetesse läbirääkimistesse ja kvaliteetse ehituslepingu koostamisesse. Koostöö tähendab ennekõike ühist arusaamist, mida ja kuidas täpselt ehitatakse. Kuidas head koostööd saavutada?

Läbirääkimised hinnapakkumise sisu osas

Tellijal tekib ehitajaga esimene sisuline kokkupuude alates hinnapakkumise küsimisest. See on oluline etapp, kus tellija esitab oma sisendinfo koos projektiga ja ehitaja teeb selle info alusel hinnapakkumise. Kas saadud hinnapakkumine vastab tellija soovidele ja vajadustele tuleb tellijal ise selgeks teha.

Soovitusi peale ehitajalt hinnapakkumiste saamist:

* Tutvu esitatud hinnapakkumisega ning pane enda jaoks küsimused – märkused, mis hinnapakkumise läbivaatamise käigus tekivad.

* Palu ehitajalt võimalust kokku saada ja temaga koos hinnapakkumine rida-realt üle vaadata.

* Palu ehitajalt iga rida pakkumises lahti rääkida ja täpsustada, mis selles sisaldub ning palu infot ka tööprotsessi kohta.

* Fikseeri koosolekul saadud täpsem info kirjalikult eraldi protokolliga või palu ehitajat esitada uuendatud hinnapakkumine, kus täpsustused sisse kirjutatud.

Need lihtsad tegevused jäävad sageli tegemata, sest eeldatakse, et küllap ehitaja teab ise täpsemalt või pole selgituste ja täpsustuse kogumiseks aega.

Samas just see etapp on sageli otsustav ja oluline edasise koostöö kujunemisel. Selgus, mis sisaldub hinnapakkumises ja mis mitte, aitab tagada ehitusfaasis töörahu ning ehitustööde kvaliteeti. Eesmärgiks peaks olema see, et tellija ja ehitaja saavad võimalikult ühtemoodi aru, mida hinnapakkumine sisaldab.


Lepingueelsed läbirääkimised

Lepingueelsete läbirääkimiste käigus enamasti vaadatakse veelkord põhjalikult üle nii ehitusprojekt kui ka hinnapakkumine ning vajadusel täpsustatakse tööde sisu, hindasid või muid tingimusi mitmes läbirääkimiste voorus.

Põhirõhk lepingueelsetel läbirääkimistel on aga suunatud ehituslepingu mustandi läbivaatamisele ja selle täiendamisele.

Soovitusi:

* Lepingu algne mustand esitatakse sagedamini ehitaja poolt aga selle võib välja pakkuda ka tellija.

* Algne lepingu mustand sisaldab sageli teisele osapoolele mõne mittesobiliku tingimuse, sellest ei tasu ära ehmatada ja üle reageerida. Läbirääkimiste käigus enamasti jõutakse mõlema osapoole jaoks sobiliku lahenduseni.

* Lepingueelsetel läbirääkimistel keskendu ka osapoolte vahelisele töökorraldusele ja palu lisada ehitajal lepingusse alati üks konkreetne kontaktisik, kellega saab jooksvalt ehitustööde ajal tekkivate probleemide korral ühendust võtta ja lahendust leida.

* Pühenda läbirääkimistel aega ka ehitusööde kvaliteedi tagamisele ja uuri, kuidas ehitaja plaanib tööde kvaliteeti tagada. Fikseeri vajadusel täpsemad tingimused, mille alusel ehitustööde kvaliteeti kontrollitakse.

* Jäta endale piisavalt aega lepingu mustandiga ja sellega lisadega tutvumiseks. Kui jääb midagi ebaselgeks, küsi täpsustusi ja vajadusel fikseeri see ka lepingus või selle lisades.

Allikas: Finnlog

Esimene etapp
Teine etapp
Kolmas etapp
Neljas etapp

 

Sarnased artiklid